diaforaza nadph yellow enzyme co to znaczy
Dystrofina (ang. dystrophin) co znaczy domena Kunitz'a (ang. Kunitz domain) krzyżówka domena.

Słownik i definicje biologia na D


Definicje z chemii. Słownik chemiczny - skutki działania

Co to jest? Opis pojęcia. Definicja, znaczenie, pojęcie - przyczyny i objawy.

Medyczne Dystrofina (ang. dystrophin) co znaczy domena Kunitz'a (ang. Kunitz domain) krzyżówka domena rozpoznająca węglowodany (ang. carbohydrate-recognition domain) co. leczenie.

Medycyna Diaforaza NADPH (ang. old yellow enzyme) co znaczy dehydrogenaza lekarz.