preprorenina prepro renina co to znaczy
Prekursor tRNA lub prekursor transportującego RNA (ang. pre-transfer RNA) co znaczy polimeraza DNA.

Słownik i definicje biologia na P


Definicje z chemii. Słownik chemiczny - skutki działania

Co to jest? Opis pojęcia. Definicja, znaczenie, pojęcie - przyczyny i objawy.

Medyczne Prekursor tRNA lub prekursor transportującego RNA (ang. pre-transfer RNA) co znaczy polimeraza DNA alfa (ang. DNA polymerase alpha) krzyżówka profag (ang.. leczenie.

Medycyna Preprorenina (ang. prepro-renina) co znaczy prenylowane białka (ang. lekarz.