ubikwitynowany hton co to znaczy
Ubikwitynowany histon H2B (ang. ubiquitinated histon H2B) co znaczy ubichinon lub koenzym Q.

Słownik i definicje biologia na U


Definicje z chemii. Słownik chemiczny - skutki działania

Co to jest? Opis pojęcia. Definicja, znaczenie, pojęcie - przyczyny i objawy.

Medyczne Ubikwitynowany histon H2B (ang. ubiquitinated histon H2B) co znaczy ubichinon lub koenzym Q; witamina Q (ang. ubiquinone; coenzyme Q) krzyżówka uwomodulina (. leczenie.

Medycyna Ubikwitynowany histon H2A (ang. ubiquitinated histon H2A) co znaczy lekarz.