carbamazepinum co to znaczy
Zastosowanie leku Amizepin, Timonil, Conzepin, Tegretol, Neurotop retard 300, Neurotop retard 600.

Czy pomocne?

Lek CARBAMAZEPINUM definicja

Lek na Padaczka, drgawki to CARBAMAZEPINUM w postaci leku Amizepin, Timonil, Conzepin, Tegretol, Neurotop retard 300, Neurotop retard 600, Amizepin prolongatum, Tegretol 125, Tegretol 250, Tegretol CR 200, Tegretol CR 400, Timonil 150 retard, Timonil 200, Timonil 300 retard, Timonil 600 retard.

Leczenie Neurotop retard 300, Neurotop retard na Padaczka, drgawki zastosowanie. Dawkowanie CARBAMAZEPINUM skutki uboczne.

Pozostałe leki na chorobę Leczenie Padaczka, drgawki .