autosomalny recesywny sposób co to znaczy
Co oznacza Autosomalny recesywny sposób dziedziczenia. Definicja dziedziczenia - to dziedziczenia.

Czy pomocne?

Definicja Autosomalny recesywny sposób dziedziczenia

Co to jest: Autosomalny recesywny sposób dziedziczenia - to dziedziczenia choroby, która nie jest powiązana z płcią, ujawnia się, gdy dziecko otrzyma jeden od matki i jeden od ojca zmutowany gen. Jeśli tylko jeden gen odziedziczy dziecko nie występują objawy choroby, nazywamy to wtedy nosicielstwem zmutowanego genu.

Czym jest Autosomalny recesywny sposób znaczenie w Słownik na A .