krwi białaczka co to znaczy
Co oznacza Białaczka (rak krwi). Definicja choroba nowotworowa białych krwinek, w której dochodzi.

Czy pomocne?

Definicja Białaczka (rak krwi)

Co to jest: Białaczka (rak krwi) - to złośliwa choroba nowotworowa białych krwinek, w której dochodzi do niekontrolowanego rozmnażania się leukocytów.

Wyróżnia następujące typy białaczki:
- ostra białaczka szpikowa,
- przewlekła białaczka szpikowa,
- ostra białaczka limfatyczna,
- przewlekła białaczka limfatyczna,
- ostra białaczka limfoblastyczna,

W białaczce we krwi znajduje się dużo niedojrzałych postaci krwinek białych. Wypierają one inne komórki krwi, dlatego u chorych stwierdza się anemię i większą skłonność do krwawień.

Leczenie białaczki zależy od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby. Wyróżnia się leczenia radykalne polegające na wyeliminowaniu zakażonej populacji komórek oraz leczenie paliatywne, które ma wstrzymać dalszy postęp choroby.

Dotychczas nie stwierdzono skąd bierze się białaczka, wiadomo tylko tyle, że promieniowanie radioaktywne i niektóre substancje zwiększają ryzyko zachorowania. Również czynniki genetyczne odgrywają pewną rolę.


Czym jest Białaczka (rak krwi znaczenie w Słownik na B .