stresu przewlekłego zespół co to znaczy
Co oznacza Zespół przewlekłego stresu. Definicja osoby która doznawała długotrwałego (często.

Czy pomocne?

Definicja Zespół przewlekłego stresu

Co to jest: Termin ten w medycynie odnosi się do osoby która doznawała długotrwałego (często trwającego kilka lat) stresu.
Inną nazwą jest przewlekły stres pourazowy, przewlekła ciężka astenia, zespół obozów koncentracyjnych.
Specyficzne objawy zarówno fizyczne jak i psychiczne obserwowano zwłaszcza po drugiej wojnie światowej u więźniów i jeńców obozów koncentracyjnych, łagrów i lagrów. Osoby te były narażone na ciągły stres, strach, niepewność, a także głód, choroby, brak higieny itp.
Po wielu latach po uwolnieniu nadal mają oni problemy ze zdrowiem.
Zespół przewlekłego stresu obejmuje:
- stany przewlekłej depresji i apatii
- przedwczesne starzenie się
- bezsenność
- osłabienie i szybkie męczenie się
- męczące napady wspomnień (często traumatycznych)


Czym jest Zespół przewlekłego stresu znaczenie w Słownik na Z .