terapia holtyczna co to znaczy
Co to jest Holistyczna terapia -? Co oznacza nie pojedyncze zespoły objawów chorobowych.

Czy pomocne?

Co to znaczy Holistyczna terapia -

Definicja z ang. Holistic therapy -, z niem. Ganzheitliche Therapie -.

Definicja: skierowana na człowieka jako całość, a nie pojedyncze zespoły objawów chorobowych. Holistyczne podejście do mechanizmów leczenia ujmuje ciało jako dynamiczny mechanizm energetyczny podlegający ciągłym zmianom. Człowieka postrzega się razem z wszelkimi jego cechami fizycznymi, psychicznymi i duchowymi, na które oddziaływują i które dopełniają czynniki środowiskowe i społeczne.Choroby nie traktuje się jako zespołu zewnętrznych objawów, ale poszukuje się jej przyczyn znacznie głębiej

Czym jest Holistyczna terapia znaczenie w Słownik na H .