adhd zespół nadpobudliwości co to znaczy
Co znaczy nadpobudliwości psychoruchowej?. Co to jest dzieci. - ADHD ze względu na swoje objawy.

Czy pomocne?

ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej

Definicja z ang. ADHD - attention deficit hyperactivity disorder, z niem. ADHS - Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,239 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.44 kg
Zagadnienia: adhd zespół nadpobudliwości
ISBN: ISBN 83-7489-050-9
Opis: - ADHD to najczęstsze zaburzenie rozwojowe – dotyka 5% dzieci. - ADHD ze względu na swoje objawy utrudnia osiągnięcie sukcesów szkolnych, zawodowych, towarzyskich. - Nasilenie objawów ADHD minimalizuje się z upływem czasu. - Wczesne rozpoczęcie terapii indywidualnej dziecka i terapii rodzinnej znacząco powiększa szansę na zmianę zachowania dziecka. Mechanizm leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi to równoczesna robota z dzieckiem, rodzicami i szkołą. Istotne jest zatem dostarczenie rodzicom i wychowawcom informacji o zaburzeniu dziecka, jego przyczynach, przebiegu i ewentualnych następstwach, a również – albo może przede wszystkim – o procesie terapii i ich własnym w nim udziale. Podręcznik - napisana przez znakomity zespół, który od dawna zajmuje się dziećmi z ADHD i prowadzi właściwie jedyną specjalistyczną poradnię w Polsce - dostarcza uporządkowanej wiedzy na temat zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, jego etiologii i systemu powstawania. Tym samym uwalnia ona rodziców, co najmniej w części, z poczucia winy i pozwala na zaprzestanie zadawania ciągłych pytań:: Co złego zrobiliśmy? i Jaki jest nasz udział w powstawaniu tego schorzenia?. Równocześnie jednak uświadamia, jak różnego rodzaju działania wychowawcze, często wykorzystywane w dobrej wierze, mogą wzmacniać objawy zaburzenia, a również wskazuje, jak temu zapobiegać. Obok opisu stosowanych metod edukacyjnych, psychoterapeutycznych i farmakologicznych, zawiera również sporo cennych i praktycznych uwag, np. kiedy i jak chwalić dziecko i za co. Te praktyczne uwagi, które mają pomagać rodzicom w radzeniu sobie z trudem wychowania dzieci nadpobudliwych ruchowo i mających problemy z utrzymaniem uwagi, są jednocześnie na tyle ogólne, iż mogą z nich skorzystać wszyscy rodzice przeżywający trudności wychowawcze albo zwyczajnie niepewni, jak postępować z dziećmi. Autorzy dostarczają także informacji na temat objawów zespołu ADHD w dorosłym życiu. Lektura stwarza szansę, iż rodzice dzieci nadpobudliwych psychoruchowo poczują się w pełni kompetentnymi i – parafrazując termin Winnicotta – wystarczająco dobrymi rodzicami. Dlatego podręcznik ta jest tak istotna i potrzebna.
Spis treści:
  • Część 1. PODSTAWOWE Informacje NA TEMAT ADHD 1. Ustalenie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej 2. Szerzej o typowych objawach ADHD 3. Rozpowszechnienie i powody ADHD 4. Rodzina dziecka z ADHD 5. CV osoby z ADHD 6. Powikłania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej
  • Część 2. DIAGNOZA, LECZENIE, ZABURZENIA WSPÓŁISTNIEJĄCE 7. Diagnoza 8. Rola specjalistów w pracy z dzieckiem z ADHD 9. Leczenie farmakologiczne 10. Leczenie dietetyczne 11. ADHD a choroba tikowa 12. Problemy z zachowaniem 13. Dlaczego nie odnoszą sukcesu, czyli o specyficznych trudnościach szkolnych
  • Część 3. PRAKTYCZNE PORADY, CZYLI PRZEPIS NA Efekt 14. Okulary, czyli specyficzne strategie zorientowane na radzenie sobie z objawami ADHD 15. Odrabianie lekcji 16. Inne typowe problemy powiązane z objawami ADHD 17. Wydawanie poleceń 18. Bardzo istotna jest samoocena 19. Robota na pozytywach:: pochwały, nagrody, podkreślanie sukcesów, mechanizmy żetonowe 20. Normy i zasady 21. Skutki, czyli co robić, gdy dziecko łamie zasady 22. Obelgi, wyzwiska i inne słowa, które ranią 23. Wybuch, czyli jak poradzić sobie z nagłym pojawieniem się agresji impulsywnej 24. Nadpobudliwe dziecko w szkole

Czym jest znaczenie w Słownik na A .