agresja autodestrukcja co to znaczy
Co znaczy autodestrukcja z perspektywy obronno?. Co to jest Agresja i autodestrukcja z perspektywy.

Czy pomocne?

Agresja i autodestrukcja z perspektywy obronno-adaptacyjnych dążeń Ja

Definicja z ang. Aggression and self-destruction from the perspective of defense and adaptation efforts I, z niem. Aggression und Selbstzerstörung aus der Sicht der Verteidigung und Anpassungsbemühungen ich.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,217 str., Wymiary: 160 x 225 mm , Waga: 0.41 kg
Zagadnienia: agresja autodestrukcja
ISBN: ISBN 83-233-2181-7
Opis: Podręcznik Doroty Kubackiej-Jasieckiej zatytułowana ''Agresja i autodestrukcja z perspektywy obronno-adaptacyjnych dążeń Ja'' stanowi zestaw studiów o charakterze monograficznym, poświęconych problematyce zmagania się z zagrożeniem Ja i tożsamości. Rozważania monografii wspierają tezę autorki, iż zarówno agresywne, jak i autodestruktywne zachowania mogą stanowić środki, narzędzia zaspokajania i potwierdzania niedowartościowanego Ja, pełniąc funkcje obronno-adaptacyjne. Proponowane ujęcie znajduje oparcie w przytaczanym piśmiennictwie, jak i wybranych wynikach empirycznych badań własnych. Poszczególne opracowania poświęcono szczegółowym zagadnieniom z kręgu agresji – wandalizmowi młodzieży, uwarunkowaniom ekscesów pseudokibiców sportowych i przemocy partnerskiej. Studia z kręgu autodestrukcji prezentują ujęcie zachowań suicydalnych młodzieży w kontekście autodestrukcji; jako zachowań inicjowanych potrzebami potwierdzania Ja i pragnieniem przetrwania, stanowiących kierowany do otoczenia apel o pomoc i wsparcie.
Spis treści:
  • WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ MONOGRAFII
  • CZĘŚĆ PIERWSZA - DĄŻENIA JA A OBRONNO-ADAPTACYJNA AGRESJA Koncepcja własnej osoby i dążenia Ja Agresja i jej funkcje. Spojrzenie z perspektywy Ja i tożsamości Koncepcja własnej osoby a agresja Z psychopatologii zmagania się ze stresem
  • CZĘŚĆ DRUGA - W KRĘGU AGRESJI Młodzieżowe zachowania agresywne w zmaganiu się z zagrożeniem tożsamości Ja Poszukując tożsamości na stadionach piłkarskich W dążeniu do mocy
  • CZĘŚĆ TRZECIA - W KRĘGU AUTODESTRUKCJI Zachowania suicydalne z perspektywy rozważań nad autodestruktywnością Poza intencją i kontrolą Relacje społeczne a komunikacyjne funkcje zachowań autodestruktywnych

Czym jest znaczenie w Słownik na A .