aktywność fizyczna co to znaczy
Co znaczy w pielęgnowaniu zdrowia i terapii?. Co to jest . Co to jest pielęgnowaniu zdrowia i.

Czy pomocne?

Aktywność fizyczna w pielęgnowaniu zdrowia i terapii chorób

Definicja z ang. Physical activity in nurturing the health and treatment of diseases, z niem. Körperliche Aktivität in der Gesundheit und der Behandlung von Krankheiten, Pflege.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AM Lublin, Lublin 1998, wyd. 1, Oprawa: miękka,216 str., Wymiary: 205 x 295 mm
Zagadnienia: aktywność fizyczna
ISBN: ISBN 83-907644-5-8
Opis:
Spis treści:
 • Aktywność ruchowa w praktyce promowania zdrowia
 • Kinezyterapia w procesie kompleksowej rehabilitacji
 • Zagrożenie dla układu narządów ruchu-jako cena sukcesu w sporcie wyczynowym
 • Fizjoterapia w programie nauczania na Wydziale Pielęgniarskim Akademii Medycznej w Lublinie
 • AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA w PROMOCJI ZDROWIA
 • Pomiar profilu wydolności prozdrowotnej w indywidualizacji programu treningu zdrowotnego
 • Wskaźniki fizjologiczne a zdrowie po wysiłkach sportowo-rekrecyjnych
 • Aktywność ruchowa jako składowa profilaktyki zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem układu odpornościowego
 • Lekcje wychowania fizycznego w terenie jako trening zdrowotny
 • Rola ośrodków szkoleniowo-kondycyjnych (WOSzK) w kinezyterapii i kinezyprofilaktyce personelu latającego
 • Schemat nauczania fizjoterapii w uczelni medycznej
 • The International co-operation for nurses
 • Aktywność ruchowa w postawach studentów medycyny
 • Ocena stanu zdrowia fizycznego studentów Akademii Medycznej w Grodnie dzięki testów
 • Uwarunkowanie aktywności fizycznej studentów Wydziału Pielęgniarskie go Akademii Medycznej w Lublinie
 • Częstotliwość i motywy podejmowania aktywności ruchowej przez młodzież z Białej Podlaskiej
 • Rekreacja w pielęgnowaniu zdrowia pracowników DAEWOO Motor Polska
 • Co-operation between the Primary Health Care and the Hospital
 • Wpływ rodziny na rozwijanie zainteresowań u dzieci własnym zdrowiem
 • Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka w opinii uczniów starszych klas szkoły podstawowej
 • Aktywność fizyczna kobiet w okresie ciąży i połogu
 • Aktywność fizyczna kobiet w okresie klimakterium
 • Aktywność fizyczna a jakość życia kobiet po mastektomii
 • Aktywność fizyczna w profilaktyce wtórnej chorób układu krążenia i narządu ruchu
 • Aktywność fizyczna pacjentów z zawałem serca w okresie przedchorobowym
 • Znaczenie aktywności fizycznej w terapii cukrzycy w opinii pielęgniarek i pacjentów chorych na cukrzycę
 • Zastosowanie KINEZYTERAPII w LECZENIU i PROFILAKTYCE CHORÓB
 • Ćwiczenia fizyczna w opiece medycznej nad wybranymi grupami pacjentów
 • Diagnostyka funkcjonalna i radiologiczna stawów biodrowych w zniekształceniach kręgosłupa
 • Diagnostyka w zniekształceniach kręgosłupa u młodocianych jako wstęp do stosowania kinezyterapii
 • Dystrybucja ciężaru ciała i równowaga u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej jako ważne parametry diagnostyczne w aspekcie postępowania leczniczo-usprawniającego
 • Ocena wytrzymałości siłowej wybranych mięśni posturalnych u dzieci z wadliwą postawą ciała, usprawnianych w warunkach górskich obozów rehabilitacyjnych
 • Leczenie nieoperacyjne młodzieńczej kifozy piersiowej
 • Kinezyterapia w przygotowaniu skolioz idiopatycznych do leczenia operacyjnego
 • Znaczenie .późnej .kinezyprofilaktyki.w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa
 • Wpływ rehabilitacji na odległe wyniki leczenia operacyjnego krążków międzykręgowych kręgosłupa lędźwiowego
 • Wpływ postępowania rehabilitacyjnego na stan pacjentów leczonych operacyjnie z powodu dyskopatii lędźwiowej
 • Leczenie usprawniające a blizna wewnątrzkanałowa jako powód reoperacji dyskopatii lędźwiowej
 • Wczesna kinezyterapia u chorych z ciężkimi obrażeniami ciała w oddziale intensywnej opieki medycznej
 • Kinezyterapia w rehabilitacji chorych ze stwardnieniem rozsianym
 • Motywacja chorych na stwardnienie rozsiane do leczenia usprawniającego
 • Development of a schemat for geriatrie nursing - an action research Project
 • Inny sposób spojrzenia na etiologię zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych stawu biodrowego - znaczenie rozciągania mięśni w profilaktyce koksartroz
 • Ocena skuteczności postępowania usprawniającego osób po urazach stawu kolanowego leczonych operacyjnie
 • Kinezyterapia w leczeniu i rehabilitacji chorych w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr l w Grodnie
 • Multidisciplinary rehabilitation of the stroke patient
 • Skuteczność powtarza nych cykli kinezyterapii oddechowej w astmie oskrzelowej
 • Wpływ treningu wytrzymałościowego na insulinooporność i hiperinsulinemię na przykładzie osób z metabolicznymi schorzeniami cywilizacyjnymi
 • Wpływ treningu wytrzymałościowego na metabolizm węglowodanowo-lipidowy u osób po zawale mięśnia sercowego
 • Wpływ systematycznego wysiłku na wydolność fizyczną i gospodarkę lipidowąu młodzieży otyłej
 • Wpływ Olimpiad Specjalnych na rozwój sprawności psychomotorycznej osób głębiej upośledzonych umysłowo
 • Aktywność fizyczna chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych sposobem ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej
 • Aktywność fizyczna chorych dializowanych
 • Grupa Aktywnej Rehabilitacji jako pomost w adaptacji i integracji społecznej osób po urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
 • ZAGROŻENIE ZDROWOTNE w SPORCIE
 • Zmiany w kręgosłupie stwierdzone u wysokich młodych kobiet i mężczyzn uprawiających sport wyczynowo
 • Spondyloza odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa z przepukliną dysku albo bez, w wyniku intensywnego treningu siłowego
 • Najczęstsze urazy i ich powody w piłce ręcznej kobiet.
 • Nauczanie bezpiecznego upadania w profilaktyce uszkodzeń ciała
 • Rola wybranych metod kinezyterapeutycznych w leczeniu niektórych dysfunkcji narządu ruchu po urazach sportowych
 • Wybrane powody urazowości w sportach walki
 • Urazy czaszkowo-mózgowe u bokserów
 • STRESZCZENIA PRAC PREZENTOWANYCH w SESJI PLAKATOWEJ
 • Profilaktyczne i lecznicze działanie Jogi wg sposoby Sivanandy
 • Joga B.K.S. lyengara sposobem ćwiczeń utrzymującą i przywracającą zdrowie
 • Aktywność życiowa chorych po operacyjnym leczeniu tętniaka mózgu
 • Ograniczenie aktywności życiowej pacjentów po krwawieniu z pękniętego tętniaka leczonych operacyjnie
 • Aktywność fizyczna pacjentów w zespole stopy cukrzycowej
 • Aktywność ruchowa jako jedna z form oddziaływań terapeutycznych w psychiatrii
 • Dynamika rozwoju somatycznego chłopców w wieku 8-15 lat
 • Elementy promocji zdrowia w nauczaniu anatomii
 • Pielęgniarska kadra kierownicza wobec promocji zdrowia
 • Aktywne i pasywne formy terapii w wodzie
 • Żywienie a wskaźniki osoczowe krwi po wysiłkach wytrzymałościowych

Czym jest znaczenie w Słownik na A .