alergia zależna układu co to znaczy
Co znaczy układu oddechowego o etiologii?. Co to jest ryzyka, najczęstszych alergenów i diagnostyki.

Czy pomocne?

Alergia IgE-zależna układu oddechowego o etiologii zawodowej u narażonych na alergeny zbóż i enzymy piekarnicze

Definicja z ang. Allergy IgE-mediated respiratory etiology of professional women exposed to allergens cereals and bakery enzymes, z niem. Atem Ätiologie von professionellen Frauen ausgesetzt Allergene Getreide und Backenzyme Allergie IgE-vermittelte.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,136 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.26 kg
Zagadnienia: alergia zależna układu
ISBN: ISBN 83-88261-68-1
Opis: Dziedzina książki obejmuje zagadnienia dotyczące czynników ryzyka, najczęstszych alergenów i diagnostyki astmy zawodowej wywołanej alergenami zbóż i enzymami stosowanymi w piekarnictwie. Zawarto w niej zalecenia do badań profilaktycznych osób narażonych na alergeny o dużej masie cząsteczkowej. Do ich sformułowania posłużyły wyniki badania czynników ryzyka astmy zawodowej, które przeprowadzono w grupie uczniów szkół piekarskich i cukierniczych rozpoczynających naukę zawodu (badanie prospektywne) i w grupie rolników z podejrzeniem zawodowej alergii dróg oddechowych (kliniczno-kontrolne badanie przypadków). Autorka książki dokonała także oceny roli poszczególnych alergenów w rozwoju alergii układu oddechowego u piekarzy, szczególnie uwzględniając uczulenia na enzymy ksylanolityczne – nowe alergeny zawodowe środowiska pracy piekarzy. Określiła także zawartość tych enzymów w polepszaczach i spulchniaczach stosowanych w Polsce. Ponadto w książce są podane wyniki oceny trafności diagnostycznej metod takich, jak określanie stopnia nieswoistej nadreaktywności oskrzeli, punktowe testy skórne z alergenami zawodowymi czy także oznaczanie alergenowo swoistych przeciwciał IgE w rozpoznawaniu astmy zawodowej wywołanej czynnikami o dużej masie cząsteczkowej. Podręcznik jest zaadresowana do lekarzy medycyny pracy i alergologów.
Spis treści:
  • 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Astma zawodowa u osób zatrudnionych w rolnictwie i piekarnictwie: dane epidemiologiczne 1.3. Charakterystyka zagrożeń zdrowotnych związanych z ekspozycją na alergeny zbóż i enzymy piekarnicze 1.4. Czynniki ryzyka chorób układu oddechowego u osób narażonych na mąkę i pył zbóż 1.5. Obraz kliniczny chorób układu oddechowego wywoływanych narażeniem na mąkę i pył zbóż 2. Założenia i cel pracy 3. Sposoby i zastosowane kryteria 3.1. Kwestionariusz 3.2. Punktowe testy skórne 3.3. Oznaczanie przeciwciał IgE w surowicy 3.4. Oznaczenie zawartości enzymów w dodatkach piekarniczych 3.5. Badania czynnościowe układu oddechowego 3.6. Testy prowokacyjne 3.7. Kryteria rozpoznania jednostek chorobowych 3.8. Sposoby analizy statystycznej 4. Badanie czynników ryzyka zawodowej alergii układu oddechowego u uczniów szkół piekarskich i cukierniczych - badanie prospektywne 4.1. Zasady doboru badanych i zakres wykonywanych badań 4.2. Schemat analizy statystycznej czynników ryzyka zawodowej alergii układu oddechowego w grupie uczniów szkół piekarskich i cukierniczych 4.3. Wyniki 5. Badanie czynników ryzyka zawodowej alergii dróg oddechowych u osób narażonych na pył zbóż 5.1. Zasady doboru badanych i zakres wykonywanych badań 5.2. Schemat analizy statystycznej czynników ryzyka zawodowej alergii układu oddechowego w grupie rolników 5.3. Wyniki 6. Badanie znaczenia poszczególnych alergenów środowiska pracy piekarzy 6.1. Zasady doboru badanych i zakres wykonywanych badań 6.2. Wyniki 7. Ocena metod diagnostycznych rozpoznawania zawodowej alergii dróg oddechowych piekarzy 7.1. Zasady doboru badanych i zakres wykonywanych badań 7.2. Wyniki 8. Omówienie 8.1. Czynniki ryzyka chorób układu oddechowego u osób narażonych na alergeny zbóż i enzymy piekarnicze 8.2. Rola poszczególnych alergenów w rozwoju zawodowego uczulenia dróg oddechowych piekarzy i rolników 8.3. Diagnostyka zawodowego uczulenia dróg oddechowych u piekarzy 9. Wnioski 10. Streszczenie 11. Piśmiennictwo Załącznik 1. Zalecenia dotyczące przeprowadzania badań profilaktycznych u osób narażonych na alergeny o dużej masie cząsteczkowej Załącznik 2. Algorytm diagnostyczny chorób dróg oddechowych pochodzenia zawodowego u rolników Załącznik 3. Algorytm diagnostyczny alergicznych chorób układu oddechowego pochodzenia zawodowego u piekarzy

Czym jest znaczenie w Słownik na A .