alergia natychmiastowa co to znaczy
Co znaczy natychmiastowa o podłożu zawodowym u?. Co to jest znaczny wzrost zapadalności na choroby.

Czy pomocne?

Alergia natychmiastowa o podłożu zawodowym u pracowników służby zdrowia

Definicja z ang. Allergy immediate motivated professional with health care workers, z niem. Allergie sofort motivierte Fachmann mit den Gesundheitssektor.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,149 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.28 kg
Zagadnienia: alergia natychmiastowa
ISBN: ISBN 83-88261-47-9
Opis: Od połowy ubiegłego stulecia obserwuje się trwający do dziś znaczny wzrost zapadalności na choroby alergiczne, co staje się jednym z najpoważniejszych zagrożeń zdrowotnych populacji ludzkiej. Uczulenie na lateks gumy naturalnej (LGN), jakkolwiek opisane po raz pierwszy sporo lat temu, rozpowszechniło się w ostatniej dekadzie XX w., szybko zyskując sobie rangę problemu zdrowia publicznego. Znaczne rozpowszechnienie alergii natychmiastowej na LGN, zagrożenie dla życia i brak możliwości wyeliminowania tego alergenu z naszego otoczenia sprawiają, iż uczulenie jest to w momencie obecnej najpoważniejszym problemem alergologicznym, a prawdopodobnie również zdrowotnym pochodzenia zawodowego u pracowników służby zdrowia. Autor w swojej pracy omówił między innymi podstawowe sposoby i kryteria rozpoznania jednostek chorobowych w badaniach epidemiologicznych i ocenie klinicznej; występowanie alergii na lateks gumy naturalnej u pielęgniarek i lekarzy specjalności zabiegowych; badanie historii naturalnej alergii natychmiastowej na lateks gumy naturalnej u pracow-ników służby zdrowia.
Spis treści:
 • 1. Wstęp
 • Wprowadzenie
 • Alergia natychmiastowa na lateks gumy naturalnej
 • Alergia natychmiastowa na środki odkażające - ważny problem diagnostyki różnicowej i zawodowych uczuleń wieloważnych u personelu medycznego
 • 2. Uzasadnienie podjęcia badań i cel pracy
 • 3. Podstawowe sposoby i kryteria rozpoznania jednostek chorobowych w badaniach epidemiologicznych i ocenie klinicznej
 • Kwestionariusz
 • Kryteria rozpoznania atopii
 • Kryteria rozpoznania alergii na lateks gumy naturalnej
 • Kryteria rozpoznania jednostek chorobowych
 • Testy skórne sposobem punktową
 • Przygotowanie, charakterystyka i standaryzacja biologiczna ekstraktu lateksu gumy naturalnej, użytego do punktowych testów skórnych i prowokacji nosowej
 • Próba prowokacji skórnej z fragmentem rękawiczki gumowej
 • Oznaczanie poziomu całkowitej IgE i alergenowo swoistych przeciwciał IgE w surowicy
 • Próby czynnościowe układu oddechowego
 • 4. Występowanie alergii na lateks gumy naturalnej u pielęgniarek i lekarzy specjalności zabiegowych
 • Występowanie alergii na lateks gumy naturalnej u pielęgniarek
 • Występowanie alergii na lateks gumy naturalnej u lekarzy specjalności zabiegowych
 • 5. Badanie historii naturalnej alergii natychmiastowej na lateks gumy naturalnej u pracowników służby zdrowia
 • Model badania i grupa badana
 • Sposoby
 • Wyniki
 • 6. Dyskusja
 • Badania epidemiologiczne
 • Historia naturalna alergii na lateks gumy naturalnej
 • Prewencja uczulenia na lateks gumy naturalnej i perspektywy immunoterapii swoistej
 • 7. Próby prowokacyjne układu oddechowego z alergenami środowiska pracy personelu medycznego
 • Metoda pobierania popłuczyn nosowych i ocena skutków prowokacji
 • Prowokacja nosowa lateksem gumy naturalnej
 • Prowokacja wziewna aldehydem glutarowym
 • Prowokacja wziewna chloraminą T
 • 8. Dyskusja II. Prowokacja nosowa w diagnostyce zawodowego uczulenia dróg oddechowych u personelu medycznego
 • 9. Wnioski
 • 10. Piśmiennictwo
 • 11. Streszczenie
 • 12. Załączniki:
 • Zalecenia dotyczące profilaktyki i postępowania diagnostycznego alergii natychmiastowej na lateks gumy naturalnej
 • Algorytm diagnostyczny alergicznych chorób układu oddechowego pochodzenia zawodowego u personelu medycznego

Czym jest znaczenie w Słownik na A .