alergia zawodowa pracowników co to znaczy
Co znaczy pracowników służby zdrowia?. Co to jest książki. W środowisku pracy personelu medycznego.

Czy pomocne?

Alergia zawodowa u pracowników służby zdrowia

Definicja z ang. Occupational allergy in health care workers, z niem. Berufsallergie in den Gesundheitssektor.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2002, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,215 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.29 kg
Zagadnienia: alergia zawodowa pracowników
ISBN: ISBN 83-88261-31-2
Opis: To jest drugie, poprawione i uzupełnione wydanie tej książki. W środowisku pracy personelu medycznego występuje sporo czynników o mocnym działaniu alergizującym, będących powodem uczuleń zawodowych, częstokroć o ciężkim a nawet zagrażającym życiu przebiegu. W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku zaobserwowano znaczny, przyjmujący rozmiary epidemii, wzrost zapadalności na choroby alergiczne pośród pracowników służby zdrowia. To wielce niepokojące zjawisko dotyczy w szczególności alergicznego kontaktowego zapalenia skóry i alergii natychmiastowej na lateks gumy naturalnej. W książce szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące epidemiologii, zasad diagnostyki, profilaktyki, orzecznictwa i niektórych aspektów terapii chorób alergicznych pochodzenia zawodowego u pracowników służby zdrowia. Zaproponowano algorytmy postępowania diagnostycznego i orzeczniczego. Nie pominięto problematyki uczuleń zawodowych występujących u pracowników gabinetów stomatologicznych i osób narażonych na alergeny zwierzęce (służby weterynaryjne, pracownicy zwierzętarni).
Spis treści:
  • Zasady rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych
  • Wartości badań epidemiologicznych w ocenie ryzyka chorób alergicznych w populacji pracowników służby zdrowia
  • Alergia kontaktowa u pracowników służby zdrowia
  • Alergia natychmiastowa na lateks gumy naturalnej
  • Alergia natychmiastowa na środki odkażające
  • Alergia dróg oddechowych spowodowana poprzez akrylany
  • Uczulenia zawodowe na alergeny pochodzenia zwierzęcego
  • Leki cytostatyczne - konsekwencje zdrowotne ekspozycji ze szczególnym uwzględnieniem efektów działania alergizującego
  • Zalecenia orzecznicze do rozpoznawania zawodowego uczulenia typu natychmiastowego u pracowników służby zdrowia
  • Algorytm diagnostyczny alergicznych chorób układu oddechowego pochodzenia zawodowego u personelu medycznego

Czym jest znaczenie w Słownik na A .