analiza marzeń sennych co to znaczy
Co znaczy Analiza marzeń sennych - seminaria?. Co to jest poświęcone analizie marzeń sennych. Do.

Czy pomocne?

Analiza marzeń sennych - seminaria

Definicja z ang. Analysis of dreams - Seminars, z niem. Die Analyse der Träume - Seminare.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo KR, Warszawa 2002, wyd. 1, Oprawa: twarda,881 str., Wymiary: 150 x 210 mm
Zagadnienia: analiza marzeń sennych
ISBN: ISBN 83-89158-14-0
Opis: Na początku listopada 1928 roku Jung rozpoczął seminarium poświęcone analizie marzeń sennych. Do końca 1930 roku uczestnicy zajęć spotykali się co tydzień. Spotkania odbywały się w każdą środę przed południem w pomieszczeniach zuryskiego Klubu Psychologicznego - owej porośniętej bluszczem, strzeżonej wieżyczkami willi przy Gemeindestrasse. Jeżeli chodzi o dokumenty urzędowe dotyczące seminarium i samego Klubu, zachowało się ich mało. Każdy musiał prosić Junga o zgodę na uczestnictwo; wszyscy uczestnicy lub rekrutowali się spośród aktualnych pacjentów Junga albo innych zuryskich analityków, lub już odbyli analizę. Nie ulega wątpliwości, iż notatki z seminariów mają zasadnicze znaczenie w dziele Junga, wykazują one także inne doniosłe aspekty. Mamy tu do czynienia z wiernym oddaniem charakteru stylu Junga ba, nawet jego stylu rozmowy. Co do tego zgodni są wszyscy, którzy go dobrze znali, a zwłaszcza uczestnicy seminariów. 'Te protokoły charakteryzują się bezpośredniością zapisu taśmy magnetofonowej, mimo iż w owym czasie jeszcze magnetofonu nie znano' - zauważyła jedna z uczestniczek. Seminaria Junga obfitują w materiał wcale nie reprezentowany w opublikowanych dotychczas pismach albo obecny jedynie w formie zalążkowej. Dla Junga zalążki te były nader zapładniające: miał on zwyczaj rozwijać swe idee w trakcie rozmowy. Publikowane w niniejszym tomie notatki z seminarium zawierają najpełniejsze przedstawienie jungowskiej sposoby amplifikacji stosowanej w czasie analizy marzeń sennych jednego pacjenta i w najwyższym stopniu szczegółowe przedstawienie terapii pacjenta płci męskiej terapii prowadzonej osobiście przez Junga. W sumie teksty te pokazują Junga swobodnego i pewnego siebie, nieostrożnego i niedyplomatycznego, nie zważającego na powagę instytucji i osobistości, często dowcipnego, ba, posługującego się niekiedy bardzo soczystym dowcipem, wykazującego w swych _ odwołaniach i aluzjach niesamowitą erudycję, czułego na najsubtelniejsze echa dobiegające z od analizowanego pacjenta, zawsze wiernego sobie i swemu powołaniu
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na A .