anatomia człowieka co to znaczy
Co znaczy interaktywny egzamin testowy?. Co to jest Egzamin Testowy z Anatomii Prawidłowej.

Czy pomocne?

Anatomia człowieka - interaktywny egzamin testowy

Definicja z ang. Human anatomy - interactive exam test, z niem. Anatomie des Menschen - interaktive Test-Prüfung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Jerzy Gielecki , Wojciech RuszowskiGórnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2004, wyd. 1
Zagadnienia: anatomia człowieka
ISBN:
Opis: PUBLIKACJA ZAWIERA DWA CD-ROM-y, a w nich: I Interaktywny Egzamin Testowy z Anatomii Prawidłowej Człowieka Program komputerowy IETI pozwala zapozanać się z wieloma rodzajami testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy z zakresu anatomii topograficznej i opisowej w oparciu o mianownictwo anatomiczne w języku łacińskim, polskim i angielskim. Zbiór 5000 pytań i odpowiedzi pozwala studentowi sprawdzić swój poziom wiedzy przed zaliczeniem albo egzaminem. IETI jest skierowany do studentów akademii medycznych studiujących na kierunkach: lekarskim, stomatologicznym, farmaceutycznym, fizjoterapeutycznym, pielęgniarskim, ratownictwa medycznego, fizyki medycznej i studentów anglojęzycznych. Zestawy pytań w języku angielskimu umożliwiają przygotowanie się do pierwszej części egzaminu USMLE. W zależności od specyfiki programu student może wybierać testy na trzech poziomach trudności wg działów anatomii topograficznej albo anatomii opisowej. II Interaktywny Egzamin Praktyczny 2.1 Zestawy egzaminów praktycznych. Program zawiera zestawy testów praktycznych sprawdzających stopień opanowania wiedzy z zakresu anatomii topograficznej. Opis mian anatomicznych w trzech językach (polskim, łacińskim i angielskim). III Memo 1.0 Interaktywny Tester Pamięci Semantycznej jest programem umożliwiającym ćwiczenie zasobów świeżej pamięci semantycznej. Pamięć semantyczna należy do istotnych przedmiotów wykorzystywanych przy opanowywaniu słownictwa anatomicznego w języku polskim, łacińskim albo angielskim.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na A .