anatomia człowieka co to znaczy
Co znaczy Anatomia człowieka tom IV?. Co to jest Anatomii człowieka. Tom ten kończy serię wydawaną.

Czy pomocne?

Anatomia człowieka tom IV

Definicja z ang. Human Anatomy Volume IV, z niem. Human Anatomy Band IV.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997, wyd. 4, Oprawa: twarda,475 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 1.03 kg
Zagadnienia: anatomia człowieka
ISBN: ISBN 83-200-2111-1
Opis: Upłynęło 5 lat od ukazania się trzeciego wydania tomu IV Anatomii człowieka. Tom ten kończy serię wydawaną na zasadach subskrypcji w układzie tomów: V, I, II, III i IV. W ciągu ostatnich lat nastąpił dalszy znaczny postęp wiedzy anatomicznej i klinicznej w dziedzinie ośrodkowego układu nerwowego; toteż autorzy starali się dokonać odpowiednich zmian w tekście. Zupełnie przerobiono dział omawiający budowę komórek nerwowych i glejowych i ich połączenia (synapsy). Trudu tego podjął się prof. Olgierd Narkiewicz, który opracował także większą część tego tomu. Mechanizmy rozwojowe onto- i filogenetyczne opisała prof. dr Zofia Zegarska. Wreszcie opony rdzenia kręgowego i mózgowia opisał prof. Wiesław Łasiński.
Spis treści:
 • 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE:
 • Wstęp
 • Podział układu nerwowego
 • Tkanki układu nerwowego
 • Ośrodki i drogi nerwowe
 • Rozwój osobniczy ośrodkowego układu nerwowego
 • Rys rozwoju rodowego układu nerwowego
 • 2. RDZEŃ KRĘGOWY:
 • Uwagi filogenetyczne
 • Stosunki ogólne
 • Budowa zewnętrzna rdzenia kręgowego
 • Budowa wewnętrzna rdzenia kręgowego
 • 3. OGÓLNY OPIS MÓZGOWIA:
 • Powierzchnia górno-boczna
 • Powierzchnia podstawna mózgowia
 • Przekrój mózgowia w płaszczyźnie pośrodkowej
 • Komory mózgowia
 • Wymiary i masa mózgowia
 • Podział ontogenetyczny mózgowia
 • 4. RDZEŃ PRZEDŁUŻONY. MOST:
 • Uwagi filogenetyczne
 • Stosunki ogólne
 • Budowa zewnętrzna rdzenia przedłużonego i mostu
 • Budowa wewnętrzna rdzenia przedłużonego i mostu
 • 5. MÓŻDŻEK. KOMORA CZWARTA:
 • Uwagi filogenetyczne
 • Budowa zewnętrzna móżdżku
 • Budowa wewnętrzna móżdżku
 • Komora czwarta
 • 6. ŚRÓDMÓZGOWIE:
 • Uwagi filogenetyczne
 • Stosunki ogólne
 • Budowa zewnętrzna śródmózgowia
 • Wodociąg mózgu
 • Budowa wewnętrzna śródmózgowia
 • 7. MIĘDZYMÓZGOWIE:
 • Uwagi filogenetyczne
 • Stosunki ogólne
 • Budowa zewnętrzna międzymózgowia
 • Komora trzecia
 • Budowa wewnętrzna międzymózgowia
 • 8. KRESOMÓZGOWIE:
 • Uwagi filogenetyczne
 • Kresomózgowie środkowe
 • Budowa zewnętrzna półkul mózgu
 • Budowa wewnętrzna półkul mózgu
 • Węchomózgowie. Układ pozapiramidowy
 • 9. Kluczowe DROGI CZUCIOWE I RUCHOWE:
 • Drogi czucia powierzchniowego i głębokiego
 • Droga wzrokowa
 • Droga słuchowa
 • Droga smakowa
 • Droga węchowa
 • Drogi ruchowe
 • 10. NACZYNIA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO:
 • Naczynia rdzenia kręgowego
 • Naczynia mózgowia
 • Żyły mózgowia
 • 11. OPONY RDZENIA KRĘGOWEGO I MÓZGOWIA:
 • Stosunki ogólne
 • Uwagi rozwojowe
 • Opona twarda
 • Pajęczynówka
 • Opona miękka

Czym jest znaczenie w Słownik na A .