anatomia prawidłowa co to znaczy
Co znaczy Anatomia prawidłowa człowieka - czaszka?. Co to jest realizowanego pod redakcją prof. dr.

Czy pomocne?

Anatomia prawidłowa człowieka - czaszka

Definicja z ang. Anatomy of man - a skull, z niem. Anatomie des Menschen - ein Schädel.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,104 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.21 kg
Zagadnienia: anatomia prawidłowa
ISBN: ISBN 83-233-1663-5
Opis: Czaszka, czwarty tom podręcznika akademickiego realizowanego pod redakcją prof. dr. hab. med. Andrzeja Skawiny, stanowi słusznie osobno ujęty opis tej całkowicie odrębnej części układu kostnego człowieka. Wyraźnie zaznaczono istnienie odmiennych rodzajów kości, tak zwany kości pneumatycznych i specjalnego typu kości płaskich. Dokładnie opracowano jamy i doły czaszki, ich ściany, wzajemne połączenia, co jest niewątpliwą podstawą do zrozumienia i wyobrażenia sobie zawartości tych przestrzeni, a będzie tematem odrębnego tomu podręcznika. Scharakteryzowano połączenia kości czaszki, które są przykładem wszystkich rodzajów połączeń kości, takich jak: więzozrosty, chrząstkozrosty, kościozrosty i stawy. Autorzy podkreślają również zmienność kształtów i rozmiarów poszczególnych elementów kostnych czaszki, zwłaszcza twarzowej w toku rozwoju, przed urodzeniem i po, co ma ścisły związek z kształtowaniem się proporcji czaszki twarzowej do czaszki mózgowej. Zwracają uwagę na zmiany rozwojowe w obrębie czaszki i mniej albo bardziej wyraźne różnice płciowe. Wymieniają również najczęściej występujące zaburzenia rozwojowe. Dokładna znajomość budowy czaszki jest nieodzowna w procesie poznawania anatomicznej struktury głowy, stąd też omawiana część będzie przydatna studentom Wydziału Lekarskiego, a zwłaszcza Oddziału Stomatologii, atakże jako kompendium potrzebne lekarzom praktykom. Prof. dr hab. med. Janina Sokołowska-Pituchowa
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na A .