anatomia prawidłowa co to znaczy
Co znaczy człowieka - ośrodkowy układ nerwowy?. Co to jest podręcznika ''Anatomia prawidłowa.

Czy pomocne?

Anatomia prawidłowa człowieka - ośrodkowy układ nerwowy

Definicja z ang. Anatomy of man - the central nervous system, z niem. Anatomie des Menschen - das zentrale Nervensystem.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,160 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.30 kg
Zagadnienia: anatomia prawidłowa
ISBN: ISBN 83-233-1756-9
Opis: ''Ośrodkowy układ nerwowy'' jest już ostatnim tomem podręcznika ''Anatomia prawidłowa człowieka'' pod redakcją prof. dr. hab. med. Andrzeja Skawiny. Tom ten zawiera pełne dane o ośrodkowym układzie nerwowym. Bardzo ważna i cenna jest część wstępna, zawierająca zestawienia i wyjaśnienia pojęć i nazw związanych ze strukturami ośrodkowego układu nerwowego. Opis zewnętrznej i wewnętrznej budowy mózgowia i rdzenia kręgowego zawiera wiele szczegółów, ale są one konieczne do zrozumienia czynności ośrodkowego układu nerwowego, sterującego wszystkimi czynnościami organizmu. Jasno i przejrzyście omówiono rozwój, a również osłony w postaci opon i unaczynienie wszystkich części składowych omawianego układu. Podano też dane o układzie autonomicznym. Ten ostatni tom jest zakończeniem dzieła, odznaczającego się bardzo rzetelnym opracowaniem, sporym znawstwem omawianego materiału, wydanego bardzo solidnie i estetycznie. Finis coronat opus. Prof. dr hab. med. Janina Sokotowska-Pituchowa
Spis treści:
 • Wprowadzenie do anatomii układu nerwowego
 • Rozwój ośrodkowego układu nerwowego
 • Ośrodkowy układ nerwowy - uwagi ogólne
 • Rdzeń kręgowy
 • Budowa zewnętrzna rdzenia kręgowego
 • Budowa wewnętrzna rdzenia kręgowego
 • Unaczynienie rdzenia kręgowego
 • Zestawienie dróg nerwowych rdzenia kręgowego
 • Opony mózgowia
 • Opona miękka mózgowia
 • Opona pajęcza mózgowia
 • Opona twarda
 • Wypustki (fałdy) opony twardej
 • Zatoki żylne opony twardej
 • Górny zespół zatok
 • Dolny zespół zatok
 • Unaczynienie opony twardej
 • Unerwienie opony twardej
 • Unaczynienie mózgowia
 • Krążenie oboczne i anatomiczne podstawy krążenia obocznego
 • Zestawienie unaczynienia poszczególnych części mózgowia
 • Odpływ krwi żylnej z mózgowia
 • Pień mózgu
 • Budowa zewnętrzna pnia mózgu
 • Rdzeń przedłużony
 • Most
 • Śródmózgowie
 • Budowa wewnętrzna pnia mózgu
 • Móżdżek
 • Budowa wewnętrzna móżdżku
 • Podział filogenetyczny móżdżku
 • Połączenia móżdżku
 • Czynności móżdżku
 • Komora IV
 • Śródmózgowie
 • Pokrywa śródmózgowia
 • Nakrywka śródmózgowia
 • Odnoga mózgu
 • Międzymózgowie
 • Podwzgórze
 • Wzgórze
 • Zawzgórze
 • Nadwzgórze
 • Niskowzgórze
 • Komora III
 • Twór siatkowaty
 • Miejsca wyjścia nerwów czaszkowych z mózgowia
 • Model lokalizacji jąder nerwów czaszkowych
 • Kresomózgowie
 • Płat wyspowy - wyspa
 • Płat czołowy
 • Płat ciemieniowy
 • Płat skroniowy
 • Płat potyliczny
 • Ośrodki kory mózgowej. Pola Brodmanna
 • Lokalizacja czynnościowa w korze mózgu
 • Istota szara kresomózgowia - jądra podstawne
 • Istota biała półkul mózgu
 • Torebka wewnętrzna
 • Droga wzrokowa
 • Droga słuchowa
 • Drogi projekcyjne ośrodkowego układu nerwowego - drogi zstępujące
 • Drogi piramidowe
 • Układ pozapiramidowy
 • Drogi wstępujące (czuciowe)
 • Droga rdzeniowo-opuszkowo-wzgórzowo-korowa
 • Droga rdzeniowo-wzgórzowo-korowa
 • Droga jądrowo-wzgórzowo-korowa
 • Drogi czucia głębokiego (proprioceptywnego) nieświadomego. Drogi rdzeniowo -móżdżkowe
 • Droga rdzeniowo-móżdżkowa przednia
 • Droga rdzeniowo-móżdżkowa tylna
 • Pęczki podłużne
 • Pęczek podłużny grzbietowy
 • Pęczek podłużny przyśrodkowy
 • Komora boczna
 • Krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego (Przestrzenie płynowe)
 • Drogi odpływu płynu mózgowo-rdzeniowego
 • Układ limbiczny
 • Droga węchowa
 • Droga równowagi
 • Droga smakowa
 • Układ nerwowy autonomiczny
 • Ośrodki autonomicznego układu nerwowego
 • Ośrodki układu autonomicznego w rdzeniu kręgowym
 • Układ współczulny
 • Układ przywspółczulny
 • Piśmiennictwo
 • Lista rycin

Czym jest znaczenie w Słownik na A .