anestezjologia intensywna co to znaczy
Co znaczy intensywna opieka - klinika i?. Co to jest położnictwa i innych kierunków medycznych nauk.

Czy pomocne?

Anestezjologia i intensywna opieka - klinika i pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych.

Definicja z ang. Anesthesiology and intensive care - the clinic and nursing. Handbook for medical studies., z niem. Anästhesie und Intensivmedizin - die Klinik und Krankenpflege. Handbuch für medizinische Studien..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,584 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 1.02 kg
Zagadnienia: anestezjologia intensywna
ISBN: ISBN 83-200-3279-6
Opis: Podręcznik jest przeznaczona dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa i innych kierunków medycznych nauk o zdrowiu kształcących się w szkołach wyższych, na studiach wszystkich typów i na studiach podyplomowych i dla osób przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego. Pierwszy w Polsce książka zawierający kompleksowe omówienie teoretycznych i praktycznych zagadnień z dziedziny pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Zakres tematyczny jest zgodny z aktualnym programem nauczania. Opracowanie powstało na podstawie najnowszej literatury przedmiotu i doświadczenia klinicznego autorów.
Spis treści:
  • Część I - ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA Leczenie 1. Rys historyczny anestezjologii, intensywnej terapii i pielęgniarstwa anestezjologicznego 2. Przygotowanie chorego do znieczulenia 3. Leki w anestezjologii 4. Znieczulenie ogólne 5. Znieczulenie przewodowe 6. Znieczulenie w chirurgii ogólnej 7. Znieczulenie w neurochirurgii 8. Znieczulenie w położnictwie i ginekologii 9. Znieczulenie porodu 10. Znieczulenie w ortopedii i chirurgii urazowej 11. Znieczulenie w laryngologii i chirurgii twarzowo--szczękowej 12. Znieczulenie w okulistyce 13. Znieczulenie u dzieci 14. Znieczulanie chorych w wieku podeszłym 15. Znieczulenie w endokrynologii 16. Znieczulenie w urologii. Znieczulenie do przeszczepienia nerki i trzustki 17. Znieczulenie w chirurgii jednego dnia - znieczulenie ambulatoryjne 18. Bezpieczeństwo znieczulenia 19. Powikłania znieczulenia ogólnego i przewodowego 20. Opieka pooperacyjna na oddziale wybudzeń
  • INTENSYWNA Leczenie 1. Ostra niewydolność oddechowa 2. Wentylacja mechaniczna 3. Wstrząs 4. Stany nieprzytomności — śpiączki 5. Obrażenia 6. Ostre zespoły brzuszne 7. Ostra niewydolność nerek i wątroby 8. Sepsa 9. Choroby nerwowo-mięśniowe — zagadnienia niektóre 10. Stany po nagłym zatrzymaniu krążenia 11. Śmierć mózgu. Opieka nad dawcą narządów 12. Ból i jego leczenie 13. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i użycie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych u osób dorosłych
  • CZĘŚĆ II - PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNA OPIEKA PIELĘGNIARSKA
  • PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ 1. Mechanizm pielęgnowania 2. Zmiany świadomości i sedacja 3. Monitorowanie hemodynamiczne 4. Pielęgnowanie chorego z dostępem naczyniowym (żylnym i tętniczym) 5. Przetaczanie płynów infuzyjnych 6. Wsparcie żywieniowe 7. Przedłużone unieruchomienie i usprawnianie chorego 8. Zagadnienia etyczne w intensywnej terapii
  • PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE 1. Pacjent na bloku operacyjnym 2. Metoda w praktyce pielęgniarki anestezjologicznej 3. Opieka nad pacjentem znieczulanym do zabiegów w chirurgii ogólnej 4. Opieka nad pacjentem znieczulanym do zabiegów neurochirurgicznych 5. Opieka nad pacjentem znieczulanym w ortopedii i chirurgii urazowej 6. Opieka nad pacjentem znieczulanym do zabiegów w laryngologii i chirurgii szczękowej 7. Opieka nad pacjentem znieczulanym do zabiegów endokrynologicznych 8. Opieka nad pacjentem znieczulanym do zabiegów urologicznych i do przeszczepienia nerek 9. Opieka nad pacjentką znieczulaną do zabiegów ginekologicznych i położniczych 10. Opieka nad dzieckiem znieczulanym 11. Opieka nad znieczulanym pacjentem w wieku podeszłym
  • INTENSYWNA OPIEKA PIELĘGNIARSKA 1. Pielęgnowanie chorego z obrażeniami wielonarządowymi 2. Pielęgnowanie pacjenta z ostrą niewydolnością oddechową 3. Pielęgnowanie chorego we wstrząsie 4. Pielęgnowanie chorego z ostrą niewydolnością krążenia 5. Pielęgnowanie chorego nieprzytomnego 6. Pielęgnowanie pacjenta w chorobach układu nerwowo-mięśniowego 7. Pielęgnowanie pacjenta w chorobach przewodu pokarmowego 8. Pielęgnowanie chorego z ostrą niewydolnością nerek 9. Pielęgnowanie chorego w stanie ciężkiej sepsy

Czym jest znaczenie w Słownik na A .