angiologia co to znaczy
Co znaczy Angiologia?. Co to jest medycznych zajmującej się chorobami naczyń. Znalazło to słowo w.

Czy pomocne?

Angiologia

Definicja z ang. Angiology, z niem. Angiologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004, wyd. 1, Oprawa: twarda,497 str., Wymiary: 210 x 295 mm , Waga: 2.15 kg
Zagadnienia: angiologia
ISBN: ISBN 83-200-2633-4
Opis: W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój dziedziny nauk medycznych zajmującej się chorobami naczyń. Znalazło to słowo w utworzeniu nowej specjalizacji - angiologii. Od wielu lat nie wydano książki, która przedstawiałaby tę problematykę. Istniejącą lukę wypełniła prezentowana publikacja. Autorzy wyczerpująco przedstawiają najnowszą wiedzę z zakresu patofizjologii chorób naczyń, ich symptomatologię, diagnostykę i terapię. Podręcznik zawiera także wiadomości dotyczące nauk podstawowych w stopniu koniecznym do zrozumienia patogenezy i leczenia tych chorób. Podręcznik ma charakter podręcznika dla lekarzy praktyków niezbędnego w ich codziennej pracy. Skorzystają z niej również interniści, a szczególnie lekarze przygotowujący się do specjalizacji w zakresie angiologii
Spis treści:
 • Wstęp
 • CZĘŚĆ OGÓLNA
 • Zagadnienia ogólne
 • Budowa i czynność ściany naczyń systemowych
 • Budowa i czynność ściany naczyń płucnych
 • Fizjologia układu krwionośnego
 • Metabolizm lipidów
 • Krzepnięcie i fibrynoliza
 • Rozwój i regresja miażdżycy
 • Czynniki ryzyka miażdżycy
 • Zakrzepica żylna i tętnicza
 • Cukrzyca jako czynnik ryzyka chorób naczyń
 • Patogeneza pierwotnego nadciśnienia tętniczego
 • Patofizjologia zabiegów wewnątrznaczyniowych
 • Diagnostyka
 • Kliniczne badanie układu naczyniowego
 • Badania czynnościowe układu naczyniowego
 • Ultrasonografia
 • Angiografia
 • Rezonans magnetyczny naczyń
 • Tomografia komputerowa naczyń
 • Badania właściwości ściany tętnic
 • Diagnostyka zaburzeń mikrokrążenia
 • Leczenie
 • Modyfikacja czynników ryzyka miażdżycy
 • Leczenie przeciwzakrzepowe
 • Leki trombolityczne
 • Leki naczyniowe i inne leki wykorzystywane w chorobach naczyń
 • Angiogeneza terapeutyczna
 • CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
 • Choroby tętnic
 • Choroby aorty
 • Chirurgiczne leczenie chorób aorty piersiowej
 • Chirurgiczne leczenie chorób aorty brzusznej
 • Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty
 • Choroby mózgowo-naczyniowe
 • Chirurgiczne leczenie chorób tętnic pozaczaszkowych
 • Przezskórna angioplastyka tętnic szyjnych
 • Choroby tętnic trzewnych
 • Chirurgiczne leczenie chorób tętnic trzewnych i tętnic nerkowych
 • Przezskórna angioplastyka naczyń trzewnych
 • Choroby dużych tętnic kończyn
 • Chirurgiczne leczenie chorób tętnic kończyn dolnych
 • Przezskórna angioplastyka tętnic kończyn
 • Ocena ryzyka przed operacjami i zabiegami naczyniowymi
 • Zapalenia dużych tętnic
 • Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń (choroba Buergera)
 • Zapalenia małych tętnic i tętniczek
 • Choroby żył
 • Choroby żył głębokich kończyn
 • Choroby żył powierzchownych kończyn
 • Przewlekła niewydolność żylna
 • Choroby żył czaszkowych
 • Choroby żył trzewnych
 • Zespół żyły głównej górnej
 • Filtry żylne
 • Zabiegi chirurgiczne na żyle głównej dolnej
 • Choroby małych naczyń
 • Choroby naczyń siatkówki
 • Symptom i choroba Raynauda
 • Zaburzenia wzwodu prącia wynikające z chorób naczyń
 • Choroby naczyń płucnych
 • Zator tętnicy płucnej
 • Leczenie chirurgiczne zatorowości płucnej
 • Nadciśnienie płucne
 • Pierwotne zapalenia naczyń płucnych
 • Zaburzenia rozwojowe naczyń płucnych
 • Inne choroby naczyń
 • Stopa cukrzycowa
 • Choroby naczyń chłonnych
 • Zaburzenia rozwojowe układu naczyniowego
 • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na A .