antropomotoryka co to znaczy
Co znaczy Antropomotoryka?. Co to jest bardzo szeroki zakres tematyczny, wsparte wielką liczbą.

Czy pomocne?

Antropomotoryka

Definicja z ang. Anthropomotorics, z niem. Anthropomotorics.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AWF Poznań, Poznań 2003, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,369 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.66 kg
Zagadnienia: antropomotoryka
ISBN: ISBN 83-88923-22-6
Opis: To jest obszerne, monograficzne opracowanie obejmujące bardzo szeroki zakres tematyczny, wsparte wielką liczbą piśmiennictwa zebranego i zacytowanego wręcz imponująco. Z tego względu robota (mimo wyraźnego zamiaru Autora napisania podręcznika dla studentów) ma charakter wyraźnie naukowy, stanowiąc niezwykle cenny wkład w rozwój antropomotoryki (...) Już na wstępie muszę stwierdzić, i to bez jakiejkolwiek zawiści, iż książka W. Osińskiego w wielu działach odbiega znacznie od naszego, a przede wszystkim jest oryginalny i nowoczesny. Tak być powinno i stąd słowa uznania dla Autora, który w pojedynkę spróbował dokonać syntezy dotychczasowego stanu wiedzy obejmującego sporo dyscyplin naukowych. robota posiada wyraźną nić przewodnią jest nią konsekwentne propagowanie idei „ health-related fitness, idei bardzo pożytecznej i bardzo nośnej, aczkolwiek w mojej ocenie bardzo jeszcze niedopracowanej od strony naukowej (...) Ogólnie stwierdzam, iż przedstawiony mi do recenzji książka jest dziełem wybitnym (...) napisanie takiego dzieła jest gdyż wyczynem nie lada.
Spis treści:
 • Wstęp
 • Motoryczność ludzka jako element teoretycznego poznania
 • Sprawność fizyczna i motoryczność człowieka: podstawowe definicje i ich aspekty
 • Rozwój motoryczny człowieka w procesie ontogenezy
 • Genetyczne uwarunkowania predyspozycji i zdolności motorycznych i problem wytrenowalności
 • Środowiskowe uwarunkowania sprawności fizycznej
 • Morfologiczne uwarunkowania motoryczności człowieka
 • Teoretyczne przesłanki procesu uczenia się i nauczania czynności ruchowych
 • Pomiar w badaniach nad sprawnością fizyczną i moto-rycznością człowieka
 • Przykładowe sposoby oceny sprawności fizycznej (motorycznej)
 • Podstawowe przesłanki konstrukcji i realizacji programu aktywności fizycznej
 • Zdolności siłowe i znaczenie treningu z oporem (siłowego)
 • Zdolności szybkościowe (anaerobowe) i ich kształcenie
 • Zdolności wytrzymałościowe (aerobowe) i trening zdrowotny
 • Gibkość ciała - jej uwarunkowania, pomiar, trening i znaczenie
 • Zdolności koordynacyjne i ich znaczenie
 • Aktywność fizyczna w optymalizacji masy i składu ciała
 • Symetria i asymetria a motoryczność człowieka
 • Aktywność fizyczna a starzenie się osobnika i populacji
 • Ocena poziomu aktywności fizycznej

Czym jest znaczenie w Słownik na A .