antybiotyki praktyce co to znaczy
Co znaczy Antybiotyki w praktyce ambulatoryjnej?. Co to jest następną pracę dotyczącą stosowania.

Czy pomocne?

Antybiotyki w praktyce ambulatoryjnej

Definicja z ang. Antibiotics in ambulatory practice, z niem. Antibiotika in der ambulanten Praxis.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,383 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.58 kg
Zagadnienia: antybiotyki praktyce
ISBN: ISBN 83-88778-74-9
Opis: Drogie Koleżanki i Koledzy! Z ogromną radością napisałam następną pracę dotyczącą stosowania antybiotyków w lecznictwie otwartym. Opracowanie to przeznaczone jest dla lekarza podstawowej opieki medycznej, który w nawale codziennej pracy nie znajduje sporo czasu na studiowanie bieżącego piśmiennictwa. W pracy zawarty jest opis ważniejszych patogenów odpowiedzialnych za zakażenia u pacjentów leczonych ambulatoryjnie, antybiotyki wykorzystywane w terapii, z uwzględnieniem ich aktywności w stosunku do drobnoustrojów powodujących zakażenia, a również w miarę aktualne dane o ich wrażliwości na naszym terenie. Opracowanie zawiera również krótką charakterystykę zakażeń z uwzględnieniem etiologii i zwróceniem uwagi na częstość izolacji poszczególnych drobnoustrojów w zakażeniach. Doktor praktyk znajdzie tu również wskazówki dotyczące leczenia i szczegółowy opis antybiotyków stosowanych w terapii empirycznej zakażeń w warunkach ambulatoryjnych. Chciałabym jednak podkreślić, iż nie zwalnia to lekarza praktyka od zapoznania się z treścią ulotki informacyjnej dołączonej do konkretnego preparatu handlowego, gdzie podany jest aktualny i obowiązujący, to jest zarejestrowany w Polsce sposób dawkowania. Pragnę zwrócić także uwagę Czytelnika na aktualnie istniejące tendencje w leczeniu chorób infekcyjnych, polegające na skracaniu terapii i intensyfikacji dawkowania. Strategia ta ma na celu zminimalizowanie ryzyka selekcji mutantów opornych. Z uwagi na narastającą oporność na antybiotyki, również pośród szczepów bakterii odpowiedzialnych za zakażenia w warunkach pozaszpitalnych, chcę przestrzec przed nadużywaniem antybiotyków, zwłaszcza u dzieci starszych - tych powyżej 2 roku życia. Szczepy lekoopornych gronkowców (MRSA) i pałeczek Gram(-) wytwarzających tak zwany beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum (ESBL) przestają być tylko specyfiką szpitalną. W najbliższej przyszłości nie przewiduje się syntezy nowego leku o mechanizmie przeciwbakteryjnego działania innym niż dotychczas znane, stąd przydatność istniejących leków w terapii pozostaje w Państwa rękach. Życzę, by opracowanie to było pomocne w ciężkiej, codziennej pracy każdego lekarza dla najwyższego dobra, jakim jest zdrowie pacjenta. prof. Danuta Dzierżanowska
Spis treści:
  • Przedmowa 1. Informacje ogólne 2. Grupy antybiotyków wykorzystywane w praktyce ambulatoryjnej 3. Drobnoustroje chorobotwórcze 4. Diagnostyka i leczenie zakażeń 5. Kompendium antybiotyków
  • Indeks

Czym jest znaczenie w Słownik na A .