antybiotykoterapia praktyczna co to znaczy
Co znaczy Antybiotykoterapia praktyczna?. Co to jest praktycznej'' oddaję w ręce szanownych PT.

Czy pomocne?

Antybiotykoterapia praktyczna

Definicja z ang. Antibiotic practical, z niem. Antibiotikum praktische.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2008, wyd. 4, Oprawa: miękka foliowana,544 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.81 kg
Zagadnienia: antybiotykoterapia praktyczna
ISBN: ISBN 978-83-7522-013-1
Opis: W 13 lat od pierwszego wydania ''Antybiotykoterapii praktycznej'' oddaję w ręce szanownych PT Czytelników czwarte, w znacznym stopniu zmienione i poszerzone, wydanie książki. Zmiany w treści książki wynikały z postępu nauk medycznych - wprowadzenia do lecznictwa nowych leków i powiększenia możliwości diagnostycznych (w szczególności dzięki badaniom opartym na metodach biologii molekularnej). Jednocześnie zmianom podlegał świat drobnoustrojów - selekcja szczepów i wzrost oporności stanowi odpowiedź drobnoustrojów na działania człowieka. Ze względu na wzrost objętości książki zrezygnowaliśmy z omawiania leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu HIV z leków przeciwgrzybiczych stosowanych wyłącznie miejscowo i z leków przeciwgruźliczych. Zrezygnowaliśmy również z monograficznych opisów poszczególnych antybiotyków, które w poprzednich wydaniach stanowiły integralną część książki, a które tym razem zostaną wydane jako odrębna publikacja (''Kompendium antybiotyków'', planowane wydanie w marcu 2008 roku).
Spis treści:
  • 1. Informacje ogólne 1.1 Informacje wstępne 1.2 Farmakokinetyka i farmakodynamika antybiotyków 1.3 Wykorzystywanie antybiotyków w okresie ciąży i laktacji 1.4 Objawy niepożądane po podaniu antybiotyków 1.5 Systemy bakteryjnej oporności na antybiotyki i chemioterapeutyki 1.6 Sposoby oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki 1.7 Wykorzystanie metod biologii molekularnej w diagnostyce mikrobiologicznej 2. Przegląd głównych grup antybiotyków 2.1 Antybiotyki (Beta-laktamowe) 2.2 Aminoglikozydy 2.3 Tetracykliny 2.4 Glicylcykliny 2.5 Makrolidy i ketolidy 2.6 Linkozamidy 2.7 Streptograminy 2.8 Oksazolidynony 2.9 Antybiotyki peptydowe i lipopeptydowe 2.10 Fenikole 2.11 Polimyksyny 2.12 Ansamycyny 2.13 Sulfonamidy i trimetoprim 2.14 Nitroimidazole 2.15 Nitrofurany 2.16 Chinolony i fluorochinolony 2.17 Fusydyny 2.18 Leki przeciwgrzybicze 3. Klasyfikacja drobnoustrojów i ich patogenność dla człowieka 3.1 Klasyfikacj a waż niej szych bakterii chorobotwórczych 3.2 Mikroflora fizjologiczna człowieka 3.3 Drobnoustroje odpowiedzialne za zakażenia człowieka 3.4 Patomechanizm zakażenia 4. Zasady racjonalnej antybiotykoterapii 4.1 Racjonalna antybiotykoterapia w warunkach ambulatoryjnych 4.2 Racjonalna antybiotykoterapia w warunkach szpitalnych 5. Diagnostyka i leczenie zakażeń 5.1 Ośrodkowy układ nerwowy 5.2 Inne infekcje w obrębie głowy i szyi 5.3 Zakażenia dróg oddechowych 5.4 Zapalenie wsierdzia 5.5 Bakteriemia, sepsa, wstrząs septyczny 5.6 Zakażenia przewodu pokarmowego 5.7 Zakażenia układu moczowo-płciowego 5.8 Zakażenia układu kostno-stawowego 5.9 Zakażenia narządu wzroku 5.10 Zakażenia skóry i tkanek miękkich 5.11 Zakażenia z udziałem bakterii beztlenowych 5.12 Zakażenia grzybicze 5.13 Schorzenia wirusowe Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na A .