astma dziecięca wybrane co to znaczy
Co znaczy Astma dziecięca - wybrane zagadnienia?. Co to jest wybitnych specjalistów z różnych.

Czy pomocne?

Astma dziecięca - wybrane zagadnienia

Definicja z ang. Asthma Children - selected issues, z niem. Asthma Kinder - ausgewählte Themen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, wyd. 1, Oprawa: twarda,269 str., Wymiary: 170 x 245 mm , Waga: 0.70 kg
Zagadnienia: astma dziecięca wybrane
ISBN: ISBN 83-200-3308-3
Opis: Monografia napisana poprzez zespół kilkudziesięciu wybitnych specjalistów z różnych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. W książce przedstawiono immunologiczne podstawy patogenezy i genetykę choroby, fenotypy astmy, wpływ różnych alergenów na rozwój schorzenia, w tym warunków mieszkaniowych. Omówiono także zależność pomiędzy zakażeniami układu oddechowego a rozwojem astmy oskrzelowej i wynikające z tego trudności diagnostyczne. Przedstawiono najnowsze sposoby diagnostyczne, próby prowokacyjne i metody leczenia. Zwrócono także uwagę na prewencję i edukację prozdrowotną społeczeństwa. Autorzy odpowiadają na najtrudniejsze pytania dotyczące astmy dziecięcej, podają sporo praktycznych wskazówek obejmujących prawidłowe rozpoznanie i optymalne postępowanie z dzieckiem chorym na astmę oskrzelową. Podręcznik przeznaczona jest dla alergologów, pediatrów, pulmunologów, lekarzy medycyny rodzinnej. Publikacja z pewnością zainteresuje także studentów medycyny.
Spis treści:
  • 1. Immunologiczne podstawy patogenezy chorób alergicznych 2. Genetyka astmy oskrzelowej 3. Problemy powiązane z prewencją astmy oskrzelowej u dzieci 4. Fenotypy astmy u dzieci 5. Astma nieatopowa u dzieci 6. Rola alergenów pokarmowych w etiologii astmy 7. Warunki mieszkaniowe a rozwój astmy dziecięcej 8. Nawracające zakażenia układu oddechowego u dzieci 9. Trudności diagnostyczne w astmie oskrzelowej u dzieci 10. Znaczenie chorób górnych dróg oddechowych w diagnostyce i leczeniu astmy u dzieci 11. Badania czynnościowe układu oddechowego w rozpoznawaniu i monitorowaniu astmy u dzieci 12. Nadreaktywność oskrzeli i sposoby jej oceny u dzieci 13. Próby prowokacyjne u dzieci 14. Leczenie glikortykosteroidami 15. Długo działające ?2-mimetyki w leczeniu astmy dzieci 16. Montelukast sodu w leczeniu astmy oskrzelowej 17. Praktyczne zasady leczenia astmy dziecięcej 18. sposoby oceny skuteczności leczenia astmy 19. Symptomy niepożądane długotrwałego stosowania glikokortykosteroidów wziewnych 20. Leczenie niewydolności oddechowej w astmie u dzieci 21. Czy i kiedy rozpoczynać immunoterapię alergenową u dzieci chorych na astmę? 22. Czy immunoterapia alergenowa jest bardziej wskazana u dzieci? 23. Astma trudna u dzieci 24. Patogeneza remodelingu w astmie oskrzelowej 25. Znaczenie programów prewencyjnych i edukacyjnych w zwalczaniu astmy i jej skutków w Polsce i na świecie 26. Problemy w badaniach klinicznych u dzieci chorych na astmę oskrzelową

Czym jest znaczenie w Słownik na A .