atlas chorób serca co to znaczy
Co znaczy Atlas chorób serca?. Co to jest chorób serca'' pod redakcją prof. Eugene’a Braunwalda.

Czy pomocne?

Atlas chorób serca

Definicja z ang. Atlas of heart disease, z niem. Atlas von Herzerkrankungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Via Medica, Gdańsk 2006, wyd. 1, Oprawa: twarda,408 str., Wymiary: 245 x 310 mm , Waga: 2.22 kg
Zagadnienia: atlas chorób serca
ISBN: ISBN 83-60072-49-3
Opis: Z sporą satysfakcją oddajemy do rąk Czytelników ''Atlas chorób serca'' pod redakcją prof. Eugene’a Braunwalda. Przedstawianie kardiologom jego dokonań byłoby nietaktem. Wspomnę zatem jedynie, iż prof. Braunwald jest autorem wielu nowatorskich prac z zakresu różnych obszarów kardiologii, zarówno eksperymentalnej, jak i klinicznej, i honorowym członkiem wielu międzynarodowych towarzystw kardiologicznych, w tym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Lektura następnych rozdziałów ''Atlasu'', przygotowanego przez prof. Braunwalda razem z grupą wybitnych ekspertów, potwierdza po raz następny jego wielki talent dydaktyczny. Pomysł Autorów, znany z wcześniejszych opracowań, opiera się na wyczerpującym przedstawieniu omawianych zagadnień w formie przejrzystych rycin i tabel, opatrzonych obszernym, acz syntetycznym komentarzem. Dlatego można łatwo zrozumieć systemy patofizjologiczne i zmiany patomorfologiczne, powiązane z chorobami układu krążenia, i wynikające z nich skutki kliniczne. Niniejszy ''Atlas chorób serca'' jest trzecią edycją dzieła, opublikowaną w 2005 roku. Obejmuje wszystkie działy kardiologii klinicznej i stanowi wspaniały książka dla lekarzy o różnym stopniu zaawansowania, choć wydaje się bardziej przydatny dla Kolegów, którzy faza początkowej edukacji mają za sobą. Formuła książki nie uwzględnia gdyż omówienia różnych metod diagnostycznych i ich zastosowań, korzyści i ograniczeń. Wydaje się to w pełni uzasadnione wobec bogactwa różnych dedykowanych tym zagadnieniom opracowań, dostępnych również w Polsce. Zwraca uwagę niezwykle staranna edycja dzieła. Po ''Atlas'' sięga się z prawdziwą przyjemnością. Jestem głęboko przekonany, iż tj. pozycja, która zdobędzie uznanie nie tylko ze względów merytorycznych, ale także estetycznych. (Prof. dr hab. med. Piotr Hoffman) W zasięgu lekarzy odpowiedzialnych za opiekę nad pacjentami z chorobami układu krążenia — zarówno podstawowej opieki zdrowotnej, jak i specjalistów — są liczne publikacje dostarczające aktualnych informacji, w tym doskonałe czasopisma i podręczniki o najróżniejszych formatach, zakresie tematycznym i szczegółowości. Rozwijając nowe metody przekazywania informacje z zakresu poruszanej tematyki, należy pamiętać, iż medycyna układu sercowo-naczyniowego jest jedną z dziedzin, w których wizualizacja jest istotnym metodą przedstawiania informacji. Jej diagnostyka opiera się na rozpoznawaniu i rozumieniu różnorodnych krzywych, obrazów, wykresów i preparatów mikroskopowych. Podejmowanie decyzji terapeutycznych coraz częściej wymaga inteligentnego wykorzystania algorytmów, które najskuteczniej są prezentowane w sposób wizualny. Podobnie, korektę zaburzeń układu sercowo-naczyniowego, czy dzięki plastyki naczyniowej, czy też chirurgii, można najlepiej przedstawić w postaci rysunków. Niniejszy ''Atlas chorób serca'' zaprojektowano z myślą o zapewnieniu dokładnego i wyczerpującego wizualnego przedstawienia każdego aspektu medycyny układu sercowo-naczyniowego. Atlas ten powinien być szczególnie przydatny zarówno lekarzom pierwszego kontaktu, jak i specjalistom. Najważniejsze ryciny z każdego tomu w specjalistycznej serii ''Atlasów chorób serca'', którym towarzyszą szczegółowe opisy autorstwa wielkiej sławy specjalistów, były oceniane przez redaktorów poszczególnych tomów, którzy są równocześnie autorami poszczególnych rozdziałów w niniejszym atlasie
Spis treści:
  • SKRÓCONY Lista TREŚCI 1. Miażdżyca: czynniki ryzyka i leczenie 2. Świeży zawał serca i inne ostre zespoły niedokrwienne 3. Stabilna choroba wieńcowa 4. Niewydolność serca 5. Kardiomiopatie, zapalenie mięśnia sercowego i choroby osierdzia 6. Zaburzenia rytmu serca 7. Nadciśnienie tętnicze 8. Wady zastawkowe serca 9. Wrodzone wady serca 10. Zatorowość płucna, nadciśnienie płucne i guzy serca 11. Kardiologia nuklearna 12. Kardiologia interwencyjna

Czym jest znaczenie w Słownik na A .