atlas chorób wewnętrznych co to znaczy
Co znaczy Atlas chorób wewnętrznych tom 2?. Co to jest Braunwalda to wyjątkowa publikacja, gdyż.

Czy pomocne?

Atlas chorób wewnętrznych tom 2

Definicja z ang. Atlas of Internal Medicine Volume 2, z niem. Atlas of Internal Medicine Volume 2.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Via Medica, Gdańsk 2003, wyd. 1, Oprawa: twarda,320 str., Wymiary: 255 x 310 mm , Waga: 1.92 kg
Zagadnienia: atlas chorób wewnętrznych
ISBN: ISBN 83-89012-73-1
Opis: ''Atlas chorób wewnętrznych'' pod redakcją Eugene Braunwalda to wyjątkowa publikacja, gdyż zawiera tyle praktycznych informacji co niejeden książka, łącząc je z bardzo dobrej jakości rycinami i zdjęciami. W poszczególnych rozdziałach omówiono patogenezę najczęstszych chorób, a również przedstawiono w postaci graficznej algorytmy postępowania. Najcenniejszą częścią są zdjęcia obrazujące w najwyższym stopniu charakterystyczne objawy. Pochodzą one z kolekcji doświadczonych klinicystów i przedstawiają obrazy w najwyższym stopniu typowe dla danej choroby, uzupełnione o bardzo konkretne i użyteczne w praktyce klinicznej wiadomości. Tom II dopełnia całości tej interesującej pozycji, której wartość z pewnością mieli okazję ocenić odbiorcy tomu I (kardiologia, pneumonologia i intensywna leczenie, endokrynologia, dermatologia, reumatologia i choroby alergiczne i immunologiczne). Zawiera on siedem części poświęconych gastroenterologii, hepatologii, nefrologii, a również neurologii, chorobom zakaźnym i onkologii i hematologii. To jest niewątpliwie publikacja potrzebna każdemu lekarzowi rodzinnemu, pozwala na szybką identyfikację objawów występujących u danego pacjenta, a tym samym na szybsze postawienie diagnozy
Spis treści:
 • CHOROBY ZAKAŹNE
 • AIDS
 • Zapalenia skóry, tkanek miękkich, kości i stawów
 • Zakażenia ośrodkowego układu nerwowego i oczu
 • Zakażenia górnych dróg oddechowych, głowy i szyi
 • Choroby przenoszone drogą płciową
 • Zakażenia oskrzeli, płuc i opłucnej
 • Zakażenia wewnątrz jamy brzusznej, zapalenie wątroby i zapalenie żołądka i jelit
 • Zewnętrzne objawy zakażeń uogólnionych
 • Zakażenia układu moczowego i narządów płciowych
 • Zakażenia układu krążenia
 • NEUROLOGIA
 • Choroby genetyczne układu nerwowego
 • Choroby neuroendokrynologiczne
 • Śpiączka i intensywna opieka neurologiczna
 • Choroby naczyniowe mózgu
 • Otępienia
 • Neurologia behawioralna (zaburzenia zachowania)
 • Neuroonkologia
 • Choroby układu pozapiramidowego
 • Padaczki
 • Choroby nerwowo-mięśniowe
 • Choroby infekcyjne ośrodkowego układu nerwowego
 • Neuroimmunologia
 • Choroby neurotoksyczne
 • Bóle głowy
 • ONKOLOGIA
 • Profilaktyka i kontrola nowotworów
 • Nowotwory głowy i szyi
 • Nowotwory klatki piersiowej
 • Guzy śródpiersia
 • Rak piersi
 • Rak jelita grubego
 • Rak trzustki
 • Nowotwory wątroby (pierwotne albo przerzutowe)
 • Rak jajnika
 • Rak macicy
 • Nowotwory układu moczowo-płciowego
 • Nowotwory gruczołów dokrewnych
 • Mięsaki tkanek miękkich i kości
 • Pierwotne nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
 • Czerniak złośliwy i inne nowotwory skóry
 • Nowotwory o nieznanym ognisku pierwotnym
 • Stany zagrożenia życia w onkologii
 • Przerzuty nowotworowe
 • Wysięki nowotworowe
 • Ból nowotworowy
 • Problemy psychologiczne pacjentów z nowotworami
 • HEMATOLOGIA
 • Niedokrwistości
 • Inne zaburzenia hematologiczne
 • GASTROENTEROLOGIA
 • Choroby przełyku
 • Choroby żołądka i dwunastnicy
 • Choroby jelita cienkiego
 • Choroby odbytu, odbytnicy i okrężnicy
 • Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
 • Choroby trzustki
 • HEPATOLOGIA
 • Żółtaczka
 • Zapalenie wątroby
 • Ostre wirusowe zapalenie wątroby
 • Autoimmunologiczne zapalenie wątroby
 • Ostre i przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B
 • Wirusowe zapalenie wątroby typu C
 • Polekowe uszkodzenie wątroby
 • Ostra niewydolność wątroby
 • Hemochromatoza i choroba Wilsona
 • Alkoholowe uszkodzenie wątroby
 • Wodobrzusze
 • Nadciśnienie wrotne
 • Spontaniczne bakteryjne zapalenie otrzewnej
 • Krwawienie z żylaków przełyku i encefalopatia wątrobowa
 • Choroby naczyń, ropnie i torbiele
 • Guzy wątroby
 • Transplantacja wątroby
 • NEFROLOGIA
 • Ocena chorych z zaburzeniami funkcji nerek
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
 • Uropatia zaporowa
 • Kamica nerkowa
 • Śródmiąższowe ostre i przewlekłe choroby nerek
 • Pierwotne choroby kłębuszków nerkowych
 • Ostra niewydolność nerek
 • Choroby torbielowate nerek
 • Dializa
 • Przeszczep nerki
 • Indeks

Czym jest znaczenie w Słownik na A .