atlas diabetologii klinicznej co to znaczy
Co znaczy Atlas diabetologii klinicznej?. Co to jest leczeniu cukrzycy. W niniejszym Atlasie.

Czy pomocne?

Atlas diabetologii klinicznej

Definicja z ang. Atlas of clinical diabetology, z niem. Atlas der klinischen Diabetologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Via Medica, Gdańsk 2000, wyd. 1, Oprawa: twarda,204 str., Wymiary: 255*315 mm
Zagadnienia: atlas diabetologii klinicznej
ISBN: ISBN 83-7258-118-5
Opis: W ostatnich latach poczyniono wielkie postępy w badaniach i leczeniu cukrzycy. W niniejszym "Atlasie diabetologii klinicznej" przedstawiono najważniejsze osiągnięcia w zakresie regulacji wydzielania insuliny i licznych systemów działania tego hormonu. Postępy te, podobnie jak zaprezentowane wyniki badań epidemiologicznych i genetycznych, umożliwiają zrozumienie i przeciwdziałanie skutkom długotrwałej hiperglikemii i jej negatywnemu wpływowi na narząd wzroku, nerki, nerwy, metabolizm lipidów i układ sercowo-naczyniowy. Atlas zawiera również schematy postępowania klinicznego uwzględniające wykorzystanie nowych doustnych leków przeciwcukrzycowych i insuliny w cukrzycy obu typów
Spis treści:
 • 1. Regulacja wydzielania insuliny i funkcji komórek wysepek trzustkowych
 • Anatomia, embriologia i fizjologia
 • Wydzielanie insuliny w cukrzycy typu
 • 2. System działania insuliny
 • Receptor insuliny
 • Przegląd efektów działania insuliny
 • Rola substratowych białek receptorowych w działaniu insuliny
 • Wewnątrzkomórkowe mediatory działania insuliny
 • Alternatywne szlaki działania insuliny
 • Wpływ insuliny na metabolizm glukozy
 • Inne działania insuliny
 • Modulacja działania insuliny
 • 3. Następstwa niedoboru insuliny
 • Struktura wysepek Langerhansa
 • Pojęcie i kryteria stanu niedoboru insuliny
 • Patofizjologia stanu niedoboru insuliny
 • Leczenie ostrych powikłań cukrzycy
 • 4. Cukrzyca typu 1
 • Obraz kliniczny
 • Dane epidemiologiczne
 • Genetyka
 • Patologia
 • Dalsze badania
 • 5. Leczenie i zapobieganie powikłaniom cukrzycy typu 1
 • Historia rozwoju i leczenia cukrzycy typu 1
 • Leczenie cukrzycy typu 1
 • Wyniki leczenia: glikemia
 • Powikłania odległe: patofizjologia i wyniki intensywnego leczenia
 • Nowe kierunki leczenia
 • 6. Patogeneza cukrzycy typu 2
 • Patogeneza cukrzycy typu 2
 • Rola genów i środowiska
 • Działanie insuliny i oporność na insulinę na poziomie molekularnym
 • Molekularny system insulinooporności
 • Fizjologiczne podstawy leczenia cukrzycy typu 2
 • 7. Leczenie i zapobieganie powikłaniom cukrzycy
 • Powikłania cukrzycy
 • Dalsze badania
 • 8. Insulinooporność
 • Pojęcie i metody mierzenia insulinooporności
 • Działanie insuliny
 • Insulinooporność
 • Zespół insulinooporności
 • 9. Hipoglikemia
 • Symptomy, klasyfikacja i stężenie glukozy w przebiegu zaburzeń związanych z hipoglikemią
 • Współczynnik przeżywalności i częstość nawrotów w przebiegu insulinoma
 • 10. system uszkadzającego działania hiperglikemii w przebiegu cukrzycy
 • Swoistość uszkodzenia narządów docelowych w przebiegu hiperglikemii
 • Najważniejsze systemy uszkodzenia tkanek w przebiegu hiperglikemii
 • Związki między mechanizmami odpowiedzialnymi za powstawanie uszkodzeń w przebiegu glikemii
 • Potencjalna rola insulinooporności
 • Genetyczna skłonność do powstawania powikłań
 • Rozwój powikłań w okresie euglikemii po fazie hiperglikemii
 • 11. Powikłania oczne cukrzycy
 • Anatomia, symptomy i patologia
 • Nieproliferacyjna retinopatia cukrzycowa
 • Cukrzycowa retinopatia cukrzycowa i obrzęki plamki
 • Powikłania i powody utraty wzroku
 • Leczenie
 • Czynniki wzrostu i nowe możliwości leczenia
 • 12. Cukrzyca a nerki
 • Dane demograficzne i występowanie
 • Rozpoznanie nefropatii cukrzycowej
 • Leczenie i zapobieganie
 • 12. Neuropatia cukrzycowa
 • Patogeneza
 • Mononeuropatia i zespoły z ucisku
 • Neuropatia dystalna
 • Budowa nerwu skórnego
 • Neuropatia grubych włókien nerwowych
 • Zaburzenia funkcji włókien typu C w neuropatii cienkich włókien
 • Neuroartropatia
 • Neuropatia autonomiczna
 • Gastropatia
 • 13. Cukrzyca wtórna
 • Nieprawidłowa homeostaza glukozy wtórna do zaburzeń endokrynologicznych: akromegalia
 • Zespół Cushinga
 • Glukagonoma
 • Pheochromocytoma
 • Tyreotoksykoza
 • Hiperprolaktynemia
 • Cukrzyca trzustkopochodna: pankreatektomia i przewlekłe zapalenie trzustki
 • Hemochromatoza
 • Wpływ leków na homeostazę glukozy
 • Zespoły genetyczne powiązane z upośledzoną tolerancją glukozy
 • Indeks
 • Kolorowe tablice

Czym jest znaczenie w Słownik na A .