atlas fizjologii człowieka co to znaczy
Co znaczy Atlas fizjologii człowieka Nettera?. Co to jest podstawowych zasadach funkcjonowania.

Czy pomocne?

Atlas fizjologii człowieka Nettera

Definicja z ang. Atlas of human physiology Netter, z niem. Atlas der menschlichen Physiologie Netter.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,224 str., Wymiary: 215 x 280 mm , Waga: 0.94 kg
Zagadnienia: atlas fizjologii człowieka
ISBN: ISBN 83-89581-12-4
Opis: Atlas ma na celu dostarczenie studentowi informacji o podstawowych zasadach funkcjonowania organizmu i jego narządów. Z założenia powinno się to odbyć w sposób zwięzły i łatwy do zrozumienia i zapamiętania. Dlatego także w Atlasie przyjęto konwencję spojrzenia na fizjologię z pewnej wysokości (z odległości 10 km), chodzi o przybliżenie studentowi obiektów fizjologicznych w formie wielkich obrazów, z których łatwiej wybrać i zrozumieć mniejsze przedmioty i szczegóły. Atlas osiągnie pełną wartość dydaktyczną, jeśli będzie uzupełniał, a nie aspirował do roli podstawowego podręcznika fizjologii. Omówiono w nim poszczególne układy w ten sposób, iż każdy rozdział rozpoczyna obraz strukturalno-czynnościowy narządów, by stopniowo przejść do struktur tkankowych, komórkowych i podkomórkowych, a nareszcie do przedmiotów molekularnych, podkreślając na każdym poziomie aspekty fizjologiczne tych struktur. Ryciny, schematy i tabele mają na celu ilustrowanie kluczowych koncepcji i podkreślają integralność struktur i funkcji. Atlas, jak już powiedziano, jest tylko uzupełnieniem podręcznika fizjologii, monografii albo spisu wykładów i będzie przydatny zarówno przed poznaniem nowego działu fizjologii, jak i może służyć do podsumowania informacje. Pomocny przede wszystkim będzie studentom, lecz również lekarzom i innym pracownikom ochrony zdrowia jako przegląd wiedzy fizjologicznej, która przecież jest podstawą nauk medycznych. W Atlasie wykorzystano piękne kolorowe obrazy anatomiczne narysowane poprzez lekarza artystę Franka H. Nettera. Dr Netter współpracował poprzez 45 lat z przedsiębiorstwem szwajcarską Cl BA Pharmaceutical Company (aktualnie Novartis) i na jej zamówienie powstało sporo niepowtarzalnych ilustracji anatomicznych. Duże zrozumienie mechanizmów fizjologicznych poprzez autora i przedstawienie w takich obrazach zależności strukturalno-czynnościowych czynią je niezwykle przydatnymi dydaktycznie materiałami do obrazowego przedstawiania fizjologii człowieka, a zwłaszcza do całościowej ilustracji komórkowych i narządowych mechanizmów. Pomijanie mniej ważnych detali z równoczesnym zachowaniem istotnych przedmiotów zapewnia spory obiektywizm w przedstawianiu ważnych zasad tej dziedziny medycyny. Zdaniem, kolegi i przyjaciela dra Nettera, dr. Johna A. Craiga obrazy Nettera wyjaśniają raczej niż ilustrują prezentowane w Atlasie koncepcje, zachowując równocześnie sporą dokładność techniczną i wysoką wartość artystyczną. Te obrazy różnią się w obecnym wydaniu od pierwotnie przygotowywanych poprzez Nettera, bo zostały znacznie zaktualizowane i uzupełnione o najnowsze osiągnięcia badań fizjologicznych poprzez doktorów:: Jima Perkinsa, Johna Craiga i Carllosa Machado. Kontynuatorzy są wierni idei Mistrza, aby ilustracje stanowiły wyraźny przykład czym dany przedmiot (fizjologiczny) jest, a również jak ten przedmiot działa. Struktura zintegrowana z funkcją organizmu i jego narządy jawią się jak żywe w takich przepięknie ilustrowanych kolorowo rycinach i schematach, ułatwiając w sposób naturalny zrozumienie i uczenie przedmiotu. Autorzy wierzą, iż studentów ucieszy korzystanie z Atlasu, tak jak ich cieszyło samo przygotowanie tego dzieła dla nich.
Spis treści:
  • 1. Fizjologia komórki
  • 2. Neurofizjologia
  • 3. Fizjologia mięśnia
  • 4. Fizjologia układu sercowo-naczyniowego
  • 5. Fizjologia oddychania
  • 6. Fizjologia nerek
  • 7. Fizjologia układu trawiennego
  • 8. Fizjologia wydzielania wewnętrznego
  • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na A .