atlas hematologii klinicznej co to znaczy
Co znaczy Atlas hematologii klinicznej?. Co to jest prezentujące aktualny stan wiedzy z tej.

Czy pomocne?

Atlas hematologii klinicznej

Definicja z ang. Atlas of Clinical Hematology, z niem. Atlas of Clinical Hematology.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2004, wyd. 1, Oprawa: twarda,346 str., Wymiary: 255 x 310 mm , Waga: 2.05 kg
Zagadnienia: atlas hematologii klinicznej
ISBN: ISBN 83-88063-93-6
Opis: Przedstawiamy klasyczne dzieło z zakresu hematologii, prezentujące aktualny stan wiedzy z tej dziedziny. Bogato ilustrowany, kolorowy książka dostarcza informacji na temat patogenezy i klinicznych, morfologicznych i diagnostycznych aspektów wszelkich zaburzeń dotyczących krwi, spotykanych w codziennej praktyce. W tej szybko zmieniającej się dziedzinie podstawą wszystkich rozpoznań pozostaje nadal odkrycie morfologicznych nieprawidłowości dotyczących komórek krwi i szpiku. W niniejszej publikacji znaleźć można znakomite fotografie mikroskopowe i zwięzłe opisy kliniczne, kolorową, fotograficzną dokumentację kliniczną i liczne szkice i tabele. Jakość ilustracji i przejrzystość tekstu są odzwierciedleniem doświadczenia i wiedzy autorów, będących światowej sławy lekarzami i nauczycielami hematologii klinicznej. Podręcznik, będąca przekładem trzeciego wydania oryginalnego, zawiera następujące zagadnienia: nowo rozpoznane choroby; defekty molekularne w przebiegu wrodzonych i nabytych zaburzeń dotyczących krwi; transplantacje komórek macierzystych, włącznie z omówieniem wykorzystania krwi obwodowej i krwi pępowinowej i procedur transplantacyjnych o zmniejszonej intensywności kondycjonowania; nowe typy białaczek i klasyfikacje chłoniaków REAL i WHO.
Spis treści:
 • 1. Prawidłowa hematopoeza i komórki krwi
 • 2. Niedokrwistości hipochromiczne i stany przeciążenia żelazem
 • 3. Niedokrwistości megaloblastyczne
 • 4. Niedokrwistość hemolityczna
 • 5. Genetycznie uwarunkowane schorzenia hemoglobinowe
 • 6. Niedokrwistości aplastyczne
 • 7. Łagodne zaburzenia dotyczące leukocytów
 • 8. Ostre białaczki
 • 9. Przewlekłe białaczki szpikowe limfocytowi zespoły mielodysplastyczne
 • 10. Przewlekłe białaczki limfocytowe
 • 11. Chłoniaki złośliwe
 • 12. Szpicak plazmocytowy i inne gammapatie
 • 13. Niebiałaczkowe zaburzenia mieloproliferacyjne
 • 14. Przeszczepianie komórek macierzystych
 • 15. Skazy krwotoczne naczyniowe i płytkowe
 • 16. Skazy krwotoczne osoczowe
 • 17. Obraz szpiku w przebiegu innych chorób (nie wywodzących się pierwotnie z układu krwiotwórczego)
 • 18. Infekcje pasożytnicze wykrywane we krwi
 • 19. Krwiolecznictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na A .