atlas nadciśnienia tętniczego co to znaczy
Co znaczy Atlas nadciśnienia tętniczego?. Co to jest rodzimej literaturze. Zawiera bogaty materiał.

Czy pomocne?

Atlas nadciśnienia tętniczego

Definicja z ang. Atlas hypertension, z niem. Atlas Bluthochdruck.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medycyna Praktyczna, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: twarda,352 str., Wymiary: 210 x 300 mm , Waga: 1.70 kg
Zagadnienia: atlas nadciśnienia tętniczego
ISBN: ISBN 83-7430-079-7
Opis: Monografia stanowi pierwsze tego typu opracowanie w rodzimej literaturze. Zawiera bogaty materiał, ilustrujący zmiany chorobowe wywołane nadciśnieniem tętniczym bądź będące jego powodem. Poszczególne części opracowania poprzedzono krótkim wprowadzeniem w kliniczne aspekty omawianych stanów chorobowych. Zgromadzenie tak bogatego materiału ilustracyjnego umożliwił postęp w diagnostyce obrazowej nadciśnienia tętniczego - a w szczególności badań echokardiograficznych, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. W publikacji omówiono problematykę całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego - sposoby o rosnącym znaczeniu klinicznym, badanie dna oka i zapis elektrokardiograficzny. Szeroko zaprezentowano sposoby oceny zmian w różnych obszarach naczyniowych - w tętnicach szyjnych, wieńcowych i w aorcie. Uwzględniono sposoby oceny funkcji śródbłonka naczyniowego, przedstawiono najgroźniejsze następstwa nadciśnienia tętniczego w ośrodkowym układzie nerwowym, zmiany w tętnicach nerkowych odpowiedzialnych za rozwój nadciśnienia tętniczego i inne stany chorobowe nerek powiązane niekiedy z nadciśnieniem tętniczym. Odrębne fragmenty poświęcono wtórnym postaciom nadciśnienia tętniczego - raczej wywołanym chorobami nadnerczy, a również diagnostyce obrazowej nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży. Atlas został opracowany poprzez grono wybitnych specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny kliniczne. Prawie w całości opiera się na własnych badaniach Autorów, co stanowi jego specjalny walor.
Spis treści:
  • I. Niektóre BADANIA DIAGNOSTYCZNE 1. Całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego 2. Badanie dna oka 3. Zapis EKG 3.1. Kryteria przerostu lewej komory 3.2. Kryteria punktowe Romhilta i Estesa 3.3. Kryteria przerostu lewej komory w razie bloku lewej odnogi pęczka Hisa
  • II. POWIKŁANIA NARZĄDOWE NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO WCZESNE I PÓŹNE 1. Wprowadzenie 1.1. Przerost mięśnia lewej komory 1.2. Zmiany w układzie naczyniowym 1.3. Rozwarstwienie aorty 1.4. Udar mózgu 2. Serce - zmiany w przebiegu nadciśnienia tętniczego 2.1. Wczesne zmiany echokardiograficzne 2.2. Przerost mięśnia lewej komory 3. Tętnice obwodowe - zmiany w przebiegu nadciśnienia tętniczego 3.1. Ocena dysfunkcji śródbłonka 3.2. Ocena ultradźwiękowa grubości btony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych 3.3. Zmiany miażdżycowe tętnic szyjnych 3.4. Zmiany miażdżycowe tętnic wieńcowych 4. Aorta - zmiany w przebiegu nadciśnienia tętniczego 4.1. Badanie echokardiograficzne 4.2. Badanie radiologiczne 4.3. Badanie sposobem tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego 4.4. Leczenie wewnątrznaczyniowe tętniaka aorty piersiowej i brzusznej dzięki stentgraftu 4.5. Zespół Leriche'a 4.6. Choroba Takayasu 4.7. Rozwarstwienie aorty 5. Powikłania nadciśnienia tętniczego w ośrodkowym układzie nerwowym
  • III. WTÓRNE POSTACIE NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO 1. Nadciśnienie nerkopochodne 1.1. Badania obrazowe tętnic nerkowych 1.2. Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe 1.3. Zwężenie tętnicy nerkowej w przebiegu miażdżycy 1.4. Zwężenie tętnicy nerkowej w chorobie Takayasu 1.5. Przetoki tętniczo-żylne w obrębie nerek 1.6. Zwężenie tętnic nerkowych wywołane uciskiem z zewnątrz 1.7. Nadciśnienie tętnicze po przeszczepieniu nerki 1.8. Marskość nerki 1.9. Torbielowatość nerek 1.10. Koarktacja aorty u dorosłych 1.11. Zespół Sneddona 2. Nadciśnienie tętnicze uwarunkowane hormonalnie 2.1. Badania obrazowe w diagnostyce guzów nadnerczy 2.2. Obrazowanie nadnerczy prawidłowych 2.3. Pierwotny hiperaldosteronizm 2.4. Zmiany w nadnerczach o typie incydentaloma 2.5. Guz chromochłonny 2.6. Zespół gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 2 2.7. Zespól von Hippla i Lindaua 2.8. Nerwiakowtókniakowatość typu I 2.9. Zespól guza chromochtonnego i nerwiaków przyzwojowych 2.10. Rak nadnercza 2.11. Pierwotny reninizm 2.12. Akromegalia 2.13. Zespól Cushinga
  • IV. NADCIŚNIENIE TĘTNICZE U DZIECI I MŁODZIEŻY (Z UWZGLĘDNIENIEM KOARKTACJI AORTY) 1. Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży 1.1. Epidemiologia nadciśnienia tętniczego w wieku rozwojowym 1.2. Etiologia nadciśnienia tętniczego u dzieci 1.3. Zasady diagnostyki nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży 1.4. Nadciśnienie nerkopochodne 2. Koarktacja aorty

Czym jest znaczenie w Słownik na A .