autoterapia każdego co to znaczy
Co znaczy Autoterapia dla każdego?. Co to jest Przeprojektować siebie i relacje wobec otaczającego.

Czy pomocne?

Autoterapia dla każdego

Definicja z ang. Self-therapy for everyone, z niem. Die Selbsttherapie für jedermann.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Jacek Santorski & Co, Warszawa 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,303 str., Wymiary: 120 x 195 mm , Waga: 0.32 kg
Zagadnienia: autoterapia każdego
ISBN: ISBN 83-60207-42-9
Opis: Zmienić siebie i własne życie w osiem tygodni? Przeprojektować siebie i relacje wobec otaczającego nas świata w dwa miesiące? Czy to jest możliwe? Zdaniem autorek Autoterapii to jest nie tylko możliwe, lecz nawet łatwe, pod warunkiem iż nasza chęć dokonania przemian jest szczera i iż potrafimy znaleźć mocną wolę niezbędną do wprowadzenia w życie zmian zaproponowanych w tej książce. Nasze zachowania i ich skutki są pochodną kontaktów z innymi i... stosunku do samych siebie. Pozytywne podejście do własnej osoby to podstawa osiągnięcia sukcesu życiowego i na tym zagadnieniu koncentrują się autorki. Wystarczy zaledwie osiem tygodni, by gruntownie przeprojektować własne życie, a na rozpoczęcie autoterapii dobry jest k a ż d y moment. Autoterapia skierowana jest zarówno do osób, które dotychczas nie zastanawiały się poważnie nad wprowadzeniem zmian w swoim życiu, jak i do tych, które mają już za sobą kursy asertywności i lekturę poradników o podobnej tematyce. Autorki propagują działania autoterapeutyczne w niespotykanym dotąd stopniu, twierdząc: ''Kładziemy nacisk na (...) zmianę samego siebie, gdyż jedyną osobą, którą możesz zmienić, jesteś właśnie ty sam''.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na A .