azbest ekspozycja zawodowa co to znaczy
Co znaczy zawodowa i środowiskowa - skutki?. Co to jest skutków jego działania na ludzi, metod.

Czy pomocne?

AZBEST - ekspozycja zawodowa i środowiskowa - skutki, profilaktyka

Definicja z ang. ASBESTOS - exposure to occupational and environmental - consequences, prevention, z niem. Asbest - Exposition gegenüber Arbeits- und Umwelt - Folgen, Prävention.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2004, wyd. 1, Oprawa: twarda,169 str., Wymiary: 170 x 245 mm , Waga: 0.48 kg
Zagadnienia: azbest ekspozycja zawodowa
ISBN: ISBN 83-88261-49-5
Opis: Podręcznik zawiera wiadomości dotyczące właściwości azbestu, skutków jego działania na ludzi, metod identyfikacji i pomiaru stężeń włókien azbestu, a również sposobów postępowania z materiałami zawierającymi azbest i z odpadami azbestowymi. Jednym z ważnych celów autorów było także zapoznanie czytelników z gospodarką tymi odpadami w naszym państwie, a również z obecnie obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi dotyczącymi azbestu i ochrony przed jego szkodliwym działaniem.
Spis treści:
  • Wstęp
  • 1. Właściwości fizykochemiczne i typy azbestu
  • 2. Wykorzystanie i zużycie azbestu na świecie i w Polsce
  • 3. Oznaczanie i identyfikacja azbestu w różnych środowiskach
  • 4. Zanieczyszczenie środowiska azbestem
  • 5. Biologiczne działanie azbestu
  • 6. Charakterystyka wyrobów azbestowo-cementowych stosowanych w Polsce i ocena ich degradacji
  • 7. Gospodarka odpadami azbestowymi
  • 8. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób zagrożonych azbestem - polskie regulacje prawne w świetle prawa wspólnotowego
  • 9. Programy przeciwdziałania skutkom azbestu w Polsce

Czym jest znaczenie w Słownik na A .