badania czynnościowe co to znaczy
Co znaczy czynnościowe w diagnostyce choroby?. Co to jest innych schorzeń atrybutem wzrostu tempa.

Czy pomocne?

Badania czynnościowe w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca

Definicja z ang. Functional studies in the diagnosis of ischemic heart disease, z niem. Funktionelle Untersuchungen bei der Diagnose von ischämischen Herzerkrankungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AWF Katowice, Katowice 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,66 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.14 kg
Zagadnienia: badania czynnościowe
ISBN: ISBN 83-87478-45-8
Opis: Choroba wieńcowa (coronary artery disease) będąc jak sporo innych schorzeń atrybutem wzrostu tempa życia i aktywności psychicznej, rozpowszechnia się coraz bardziej stosunkowo postępu urbanizacji i technizacji. Próba wysiłkowa wykorzystywana jest w praktyce klinicznej od wielu lat i często ma ważny wpływ na leczenie chorego. Jako metodę diagnostyczną w wykrywaniu niedokrwienia mięśnia sercowego epw. zaakceptowano na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych, z kolei w latach pięćdziesiątych zostały opracowane podstawy współczesnej elektrokardiografii wysiłkowej. Zastąpienie klasycznych schodków [3] bieżnią ruchomą i ergometrem rowerowym umożliwiło dokładniejsze dawkowanie obciążeń i co najważniejsze poprawiło możliwości diagnostyczne. Dalszy rozwój techniki przyczynił się do wprowadzenia nowszej i dokładniejszej aparatury badawczej pozwalającej min. na eliminację zakłóceń w zapisie (artefakty) a również na monitorowanie EKG w różnych pozycjach ciała i w czasie samego wysiłku. Przełomem w diagnostyce choroby wieńcowej było wprowadzenie koronarografii. To właśnie do jej wyniku często porównywany jest wynik testu wysiłkowego. Naczelnym zadaniem próby wysiłkowej jest odpowiedź na pytanie czy krążenie wieńcowe zdolne jest do dostarczenia odpowiedniej ilości tlenu do obciążanego wysiłkiem mięśnia sercowego, a również ogólna ocena zdolności chorego do pokonywania wysiłku. Pomimo tego, iż badanie obarczone jest małym ryzykiem chorobowości czy śmiertelności to musi ono być przeprowadzane pod nadzorem lekarza, bo w czasie jego przeprowadzania mogą rozwinąć się niebezpieczne zaburzenia rytmu albo inne poważne symptomy wymagające natychmiastowej interwencji. Dlatego bardzo istotne jest tak aby pracownie, gdzie przeprowadza się tego typu badanie wyposażone były w odpowiedni sprzęt reanimacyjny i odpowiednio przeszkolony personel, posiadający niezbędne informacje na temat fizjologii wysiłku fizycznego.
Spis treści:
  • Wstęp 1. Reakcje hemodynamiczne na wysiłek 2. Patofizjologia choroby niedokrwiennej serca 3. Testy wysiłkowe u chorych po zawale serca 4. Inne wykorzystania próby wysiłkowej 5. Ogólne zasady przeprowadzania próby wysiłkowej 6. Wysiłkowe testy spiroergometryczne Przykładowe zapisy elektrokardiograficzne Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na B .