badania eksperymentalne co to znaczy
Co znaczy eksperymentalne w psychologii i?. Co to jest znaczy, iż jedyną drogą wprowadzenia do nich.

Czy pomocne?

Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice

Definicja z ang. Experimental studies in psychology and pedagogy, z niem. Experimentelle Studien in Psychologie und Pädagogik.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: SCHOLAR, Warszawa 2000, wyd. 1, Oprawa: twarda,280 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.60 kg
Zagadnienia: badania eksperymentalne
ISBN: ISBN 83-88495-23-2
Opis: Psychologia i pedagogika są naukami empirycznymi, a to znaczy, iż jedyną drogą wprowadzenia do nich nowych twierdzeń i teorii jest konfrontacja z danymi empirycznymi. Powtarzalność badań stanowi ważną cechę poznania naukowego. Sposób eksperymentu jest taką sposobem, która pozwala na powtarzalność badania, czyniąc je intersubiektywnie komunikowalnym i intersubiektywnie kontrolowalnym i dostarcza wiedzy o najwyższym stopniu pewności. Książka wprowadza Czytelnika studenta psychologii, pedagogiki i dyscyplin pokrewnych na przykład socjologii) w podstawy eksperymentu zarówno laboratoryjnego, jak i terenowego opartego na porównaniach dwugrupowych i na porównaniach wielogrupowych (odwołującego się do statystycznego modelu analizy wariancji). Obejmuje on pewne "minimum" metodologiczne, którego opanowanie przez Czytelnika umożliwia poprawne zaplanowanie i przeprowadzenie badań eksperymentalnych. Autor włożył sporo wysiłku, aby te skomplikowane zagadnienia wyłożyć w sposób systematyczny i przystępny dla osób z podstawowym przygotowaniem statystycznym.
Spis treści:
  • 1. Osobliwości eksperymentu w badaniach psychologicznych i pedagogicznych - uwagi wprowadzające
  • 2. Eksperyment - podstawowe definicje i założenia
  • 3. Odmiana jedno-jednozmiennowa - podstawowe plany eksperymentalne oparte na porównaniach dwugrupowych
  • 4. Odmiana wielo-jednozmiennowa - cz. I. Plany czynnikowe w grupach kompletnie zrandomizowanych
  • 5. Odmiana wielo-jednozmiennowa - cz. II. Plany czynnikowe z powtarzaniem pomiarów zmiennej zależnej
  • 6. O tym co ważne
  • 7. Jak zapewnić wysoką trafność planu eksperymentalnego?
  • 8. Dlaczego należy zwracać uwagę na pretest zmiennej zależnej

Czym jest znaczenie w Słownik na B .