badania molekularne co to znaczy
Co znaczy i cytogenetyczne w medycynie?. Co to jest analizy kwasów nukleinowych i cytogenetyki w.

Czy pomocne?

Badania molekularne i cytogenetyczne w medycynie

Definicja z ang. Research and Molecular cytogenetics in medicine, z niem. Forschung und molekulare Zytogenetik in der Medizin.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Springer PWN, Warszawa 1998, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,272 str., Wymiary: 165 x 240 mm
Zagadnienia: badania molekularne
ISBN: ISBN 83-86637-12-9
Opis: Podręcznik zawiera wiadomości dotyczące zastosowania metod analizy kwasów nukleinowych i cytogenetyki w diagnostyce medycznej. W części ogólnej omówione zostały podstawy genetyki, zasady dziedziczenia i wykorzystywane w genetyce klinicznej sposoby badawcze. W części szczegółowej przedstawiono współczesne możliwości wykorzystania w praktyce medycznej metod biologii molekularnej i cytogenetyki i zasady interpretacji wyników w diagnostyce chorób dziedzicznych, nowotworów, badaniach zgodności tkankowej, medycynie sądowej i w diagnostyce chorób infekcyjnych i pasożytniczych. Autorzy poświęcili sporo miejsce omówieniu badań nad genomem człowieka, ich znaczeniu dla medycyny, a również współczesnym koncepcjom i możliwościom profilaktyki i leczenia chorób genetycznie uwarunkowanych. Omówiono też wybrane problemy etyczno-moralne wynikające z rozwoju badań genetycznych i zasady i regulacje prawne obowiązujące w tej dziedzinie badań. Autorzy poszczególnych rozdziałów to naukowcy z wieloletnim doświadczeniem badawczym, zaangażowani zarówno w nauczanie, jak też działalność diagnostyczno-konsultacyjną w zakresie prezentowanej problematyki. Są autorami wielu prac naukowych i opracowań metodycznych. Redaktor naukowy książki, doc. dr hab. Jerzy Bal od kilkunastu lat zajmuje się diagnostyką molekularną chorób genetycznych. Od 1985 roku kieruje Pracownią Genetyki Molekularnej w Zakładzie Genetyki Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
Spis treści:
 • 1. Zakres zastosowań diagnostyki molekularnej i cytogenetycznej w medycynie
 • 2. Podstawy genetyki molekularnej
 • 3. Genom człowieka
 • 4. Zmienność i dziedziczność
 • 5. Zasady dziedziczenia
 • 6. Sposoby badania kwasów nukleinowych
 • 7. Sposoby badań cytogenetycznych
 • 8. Choroby dziedziczne
 • 9. Choroby nowotworowe
 • 10. Prognozowanie i leczenie chorób genetycznie uwarunkowanych
 • 11. Antygeny krwinek białych i płytkowych
 • 12. Badanie DNA w medycynie sądowej
 • 13. Diagnostyka chorób infekcyjnych i inwazyjnych
 • 14. Biotechnologia
 • 15. Prawo a dylematy współczesnej genetyki
 • 16. Uzupełnienia

Czym jest znaczenie w Słownik na B .