badanie stanu zdrowia co to znaczy
Co znaczy zdrowia populacji i funkcjonowanie?. Co to jest publikacje sygnowane poprzez śp.

Czy pomocne?

Badanie stanu zdrowia populacji i funkcjonowanie opieki zdrowotnej - wybrane zagadnienia

Definicja z ang. Examination of the health of the population and the functioning of health care - Selected Issues, z niem. Die Untersuchung der Gesundheit der Bevölkerung und das Funktionieren der Gesundheitsversorgung - Ausgewählte Fragen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AM Poznań, Poznań 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,242 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.44 kg
Zagadnienia: badanie stanu zdrowia
ISBN: ISBN 83-88732-51-X
Opis: "W kontekście ogółu prac umieszczonych w zbiorze, publikacje sygnowane poprzez śp. Profesora Eugeniusza Piotra Wąsiewicza i Jego najbliższych współpracowników stanowią wzorce trafnego wyboru tematu, poprawnego przeprowadzenia prac badawczych i prawidłowego przygotowania prac do publikacji..." "..W trzech doniesieniach przedstawiono niektóre problemy społeczne powiązane z ilością urodzin i epidemiologią umieralności niemowląt. Prace te dotyczą bardzo aktualnego problemu zmniejszania się przyrostu naturalnego, skutkiem czego postępuje zjawisko starzenia się społeczeństwa..." "...całość monografii zawiera sporo przedmiotów poznawczych. Przedstawiona jest szeroko problematyka zdrowotna wybranych grup społeczeństwa w sposób uzasadniony i przekonywujący. Pośród autorów znajdują się doświadczeni naukowcy o sporym stażu pracy w dziedzinie szerzenia idei profilaktycznej działalności zdrowotnej, tego coraz to bardziej docenianego działu medycyny ogólnej. Studiowanie zamieszczonych w zbiorze tematów badań, ich przebiegu i korzystanie z wniosków może być przydatne zarówno dla młodzieży dorastającej, studentów i innych pasjonatów działających aktywnie w szerzeniu idei profilaktyki zdrowotnej".
Spis treści:
 • I. Populacyjne aspekty stanu zdrowia i jego ocena
 • Koncepcja badania stanu zdrowia 40-letnich mieszkańców m. Poznania i województwa poznańskiego
 • Związki pomiędzy epidemiologią chorób układu krążenia populacji 40-letniej miasta Poznania i woj. poznańskiego a stylem życia. Założenia i metodyka programu badawczego
 • Przedmioty stanu zdrowia czterdziestoletnich mieszkańców m. Poznania i województwa poznańskiego, roczników 1938 i 1959 - badanie porównawcza. Cz. 1
 • Przedmioty stanu zdrowia czterdziestoletnich mieszkańców m. Poznania i województwa poznańskiego, roczników 1938 i 1959 - badanie porównawcza. Cz. 2
 • Cele zdrowotne i ich priorytet
 • Aspekty zdrowotne stylu życia w postawach i opiniach studentów Wydziału Farmaceutycznego
 • Próba interpretacji związków pomiędzy elementami stylu życia, a występowaniem chorób układu krążenia w badaniu stanu zdrowia 40-letnich mieszkańców m. Poznania i woj. poznańskiego
 • Zachowania prozdrowotne w badaniach przedmiotów stylu życia
 • Badanie prozdrowotnych zachowań 40-letnich mieszkańców miasta Poznania
 • Zachowania prozdrowotne osób czterdziestoletnich w aspekcie poziomu wykształcenia
 • Zagadnienie niepełnosprawności pośród osób czterdziestoletnich
 • Wypadkowość w populacji osób 40-letnich
 • Zatrucia karbamazepiną - epidemiologia, klinika i możliwości przeciwdziałania
 • Ocena epidemiologiczna umieralności niemowląt w Poznaniu w latach 1998-2000
 • badanie zgonów wskutek wad rozwojowych u noworodków i niemowląt urodzonych w m. Poznaniu w latach 1998 - 2000
 • Zdrowie uczniów i organizacja opieki medycznej w środowisku nauczania
 • Przyrost naturalny i płodność kobiet populacji miasta Poznania
 • Wpływ środowiska pracy na zdrowie pracowników
 • Kluczowe zagrożenia zawodowe w przemyśle meblarskim i ich charakterystyka
 • Zatrucia paracetamolem - epidemiologia, klinika i możliwości przeciwdziałania
 • Źródła informacji o zdrowiu pośród osiemnastolatków
 • Zdrowie w hierarchii wartości osiemnastolatków
 • Stres w populacji osiemnastolatków
 • Poziom wybranych związków azotu w wodach studziennych. Zagrożenia i postulaty
 • Potrzeby zdrowotne i psychospołeczna przypadek rodzin niepełnych korzystających z pomocy społecznej
 • II. Aspekty organizacyjne w opiece zdrowotnej, a założenia reformy mechanizmu
 • Wpływ reformy na przekształcenie (restrukturyzacją) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Restrukturyzacja i prywatyzacja w opiece zdrowotnej, a optymalna dostępność do lecznictwa podstawowego i specjalistycznego
 • Przekształcenia (restrukturyzacja) placówek opieki zdrowotne w kierunku prywatyzacji
 • Przyszłość polskiego aptekarstwa w poglądach członków Izby Aptekarskiej
 • Izba aptekarska i najważniejsze problemy zawodowe w opiniach aptekarzy
 • Promocja i pozyskiwanie zdrowia
 • Promocja zdrowia w aptece w świetle przepisów prawnych i opiniach aptekarzy
 • Kontrakty w nowych warunkach organizacyjnych opieki zdrowotnej w opinii lekarzy rodzinnych
 • Organizacja pracy w poradniach i nadzór organizacyjno-merytoryczny medycyny pracy
 • Współpraca lekarza rodzinnego i pracownika socjalnego na rzecz kompleksowego zaspokajania potrzeb zdrowotnych pacjenta
 • Ocena jakości usług medycznych na przykładzie wybranej placówki opieki zdrowotnej
 • Poziom satysfakcji pacjentów korzystających z usług rehabilitacyjnych
 • Opinia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na temat funkcjonowania nowego mechanizmu ochrony zdrowia
 • Ocena nowego mechanizmu opieki zdrowotnej w świetle opinii pacjentów
 • Reforma opieki stomatologicznej w Wielkiej Brytanii - zarys aktualnej sytuacji, cele i dążenia programowe
 • Rozmyślania o medycynie

Czym jest znaczenie w Słownik na B .