basic trauma life support co to znaczy
Co znaczy Support dla paramedyków i ratowników?. Co to jest zdolności niezbędne do szybkiej oceny.

Czy pomocne?

Basic Trauma Life Support dla paramedyków i ratowników medycznych (BTLS)

Definicja z ang. Basic Trauma Life Support for paramedics and emergency medical technicians (BTLS), z niem. Grund Trauma Life Support für Sanitäter und Rettungssanitäter (BTLS).

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medycyna Praktyczna, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,365 str., Wymiary: 210 x 275 mm , Waga: 1.12 kg
Zagadnienia: basic trauma life support
ISBN: ISBN 83-7430-086-5
Opis: Książka zawiera kompletny kurs pozwalający zdobyć wszelakie zdolności niezbędne do szybkiej oceny chorego, resuscytacji, stabilizacji i transportu po urazie. Obecne wydanie poprawiono i uzupełniono informacjami dotyczącymi urazów kręgosłupa, klatki piersiowej, urazów u dzieci, urazów głowy, zaopatrywania dróg oddechowych, zakażeń krwiopochodnych, wypadków masowych i segregacji. Dodano także opis trzech nowych zdolności:: wykorzystania pulsoksymetru, maski krtaniowej i nowego przyrządu do wlewów doszpikowych dla dorosłych. Książka został dostosowany do najnowszego programu zajęć DOT (Department of Transportation curriculum - podstaw programowych określonych poprzez Ministerstwo Transportu). Na nowo opracowano rozdział dotyczący oceny chorego i rozdział scalający ustalenie systemu urazu z oceną miejsca zdarzenia. - Książka został rozszerzony poprzez Basic Trauma Life Support International -międzynarodową organizację instruktorów przedszpitalnej pomocy w urazach -i zaaprobowany poprzez American College of Emergency Physicians i National Association of EMS Physicians - Zawiera protokoły ułatwiające rozstrzygnięcie, u których chorych po urazie unieruchamianie kręgosłupa szyjnego nie jest konieczne - Uwzględniono w nim najnowsze wytyczne Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (OSHA) dotyczące postępowania w razie zakażeń krwiopochodnych - Poprawione rozdziały poświęcone ocenie chorego i ocenie miejsca zdarzenia zostały dostosowane do najnowszego programu zajęć - W rozdziale 5. - Wstępne zaopatrywanie dróg oddechowych - podano wiadomości dotyczące stosowania pulsoksymetru - Rozdział 7. - Urazy klatki piersiowej - część praktyczna - zawiera uaktualnione wiadomości na temat odbarczania odmy prężnej - wiadomości dotyczące opieki nad dziećmi po urazach uaktualniono wedle obowiązującymi standardami - Rozszerzono go o bonus poświęcony wypadkom masowym i segregacji
Spis treści:
  • 1. Ocena miejsca wypadku 2. Ocena stanu chorego po urazie 3. Ćwiczenia zdolności oceny chorego 4. Wstępne zaopatrywanie dróg oddechowych 5. Techniki zaopatrywania dróg oddechowych 6. Urazy klatki piersiowej 7. Urazy klatki piersiowej - cześć praktyczna 8. Wstrząs - rozpoznawanie i postępowanie 9. Resuscytacja płynowa - cześć praktyczna 10. Urazy czaszkowo-mózgowe 11. Urazy kręgosłupa 12. Urazy kręgosłupa - cześć praktyczna 13. Urazy brzucha 14. Obrażenia kończyn 15. Obrażenia kończyn - część praktyczna 16. Oparzenia 17. Urazy u dzieci 18. Urazy u osób w podeszłym wieku 19. Urazy u kobiet w ciąży 20. Chory pod wpływem alkoholu albo narkotyków 21. Zatrzymanie krążenia u chorego po urazie 22. Krew i płyny ustrojowe – środki ostrożności w pomocy przedszpitalnej 23. zdolności dodatkowe 24. Komunikacja radiowa 25. Dokumentacja – raport pisemny 26. Pomoc w urazach udzielana w warunkach zimowych 27. Rola helikopterów medycznych (HEMS) 28. Skale ciężkości urazów w pomocy przedszpitalnej 29. Tonięcie, uraz ciśnieniowy i choroba dekompresyjna 30. Rola ratownika w zapobieganiu urazom 31. Wypadki masowe i segregacja chorych

Czym jest znaczenie w Słownik na B .