biblioterapia edukacji co to znaczy
Co znaczy edukacji dziecka niepełnosprawnego?. Co to jest uwagi poświęca specjalistyczna prasa.

Czy pomocne?

Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie

Definicja z ang. Bibliotherapy in the education of intellectually disabled child, z niem. Bibliotherapy in der Ausbildung von geistig behinderten Kind.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: UNUS, Wałbrzych 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,243 str., Wymiary: 150 x 205 mm
Zagadnienia: biblioterapia edukacji
ISBN: ISBN 83-89520-02-8
Opis: Problemom dzieci niepełnosprawnych umysłowo coraz więcej uwagi poświęca specjalistyczna prasa pedagogiczna i popularna. Jednak zapotrzebowanie na opracowania metodyczne i rady praktyków jest zawsze duże. Dlatego także postanowiłyśmy podzielić się z nauczycielami i rodzicami własnymi doświadczeniami. Już od wielu lat stosujemy przedmioty biblioterapii w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Opracowanie złożona jest z dwóch części. Pierwsza z nich ma charakter teoretyczny. Jej celem jest uporządkowanie wiedzy o dziecku niepełnosprawnym umysłowo, o jego potrzebach i możliwościach ich realizacji. Przedstawiamy w niej również podstawowe wiadomości o biblioterapii jako metodzie psychicznego wsparcia, którą mogą stosować zarówno nauczyciele i bibliotekarze, jak i rodzice. W części drugiej zaprezentowałyśmy niektóre formy pracy z dziećmi mającymi kłopoty z zachowaniem i uczeniem się. Proponowane zajęcia można stosować zarówno w szkole specjalnej, jak i w klasach integracyjnych szkoły powszechnej i w domu rodzinnym dziecka. W Aneksach zamieściłyśmy scenariusze zajęć i zabaw, które mogą przyczynić się do poprawienia wyników w nauce i zwiększyć efektywność indywidualnej pracy dzieci nad samym sobą. Proponowane zajęcia są tak pomyślane, iż każdy nauczyciel albo rodzic może je stosować w całości albo tylko wybierać pewne ich przedmioty. Marny nadzieję, iż opracowanie to pomoże znaleźć rodzicom i nauczycielom jak najwłaściwszą drogę do dziecka potrzebującego sporo miłości, cierpliwości i zrozumienia
Spis treści:
 • Wstęp
 • Dziecko niepełnosprawne intelektualnie i jego potrzeby
 • Rewalidacja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie - teoria i praktyka
 • Biblioteka szkolna pracownią biblioterapeutyczną
 • Biblioterapia jako forma rewalidacji dzieci niepełnosprawnych umysłowo
 • Wykorzystanie biblioterapii w rewalidacji dzieci niepełnosprawnych umysłowo
 • Zastosowanie komputera w pracy dydaktycznej i biblioterapeutycznej
 • Aneks l. Podręczny księgozbiór biblioterapeuty
 • Aneks 2. Narzędzia diagnostyczne
 • Aneks 3. Schemat postępowania biblioterapeutycznego wspomagającego wyrównywanie deficytów intelektualnych iumiejętnościowych
 • Aneks 4. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne
 • Aneks 5. Scenariusze zajęć terapeutyczno-dydaktycznych z zastosowaniem biblioterapii, plastykoterapii i muzykoterapii
 • Aneks 6. Materiały graficzne do zajęć dydaktyczno-terapeutycznych
 • Aneks 7. Wystawy książek
 • Aneks 8. Zabawy edukacyjne
 • Aneks 9. Zgadywanki, krzyżówki i rebusy

Czym jest znaczenie w Słownik na B .