biblioterapia zagadnień co to znaczy
Co znaczy zagadnień pomocy niepełnosprawnym?. Co to jest aspekty i możliwości wykorzystania.

Czy pomocne?

Biblioterapia - z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki

Definicja z ang. Bibliotherapy - the issues of assistance to the disabled users to book, z niem. Bibliotherapy - die Fragen der Hilfe für die Behinderten zu buchen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: UMK, Toruń 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,183 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.35 kg
Zagadnienia: biblioterapia zagadnień
ISBN: ISBN 83-231-1786-1
Opis: Robota złożona jest z 10 artykułów ukazujących różne aspekty i możliwości wykorzystania biblioterapii. Elementem łączącym wszystkie jest problematyka szeroko rozumianej niepełnosprawności. Zaprezentowane artykuły zwracają uwagę na rolę książki w życiu osób niepełnosprawnych i w procesie akceptacji poprzez nie ich specyficznej sytuacji. Autorami są osoby znane i cenione w środowisku bibliotekoznawczym i biblioterapeutycznym, co stanowi już rekomendację tego zbioru tekstów. Prof. dr hab. Elżbieta B. Zybert
Spis treści:
 • Wstęp
 • Człowiek niepełnosprawny jako podmiot działań biblioterapeutycznych
 • Multimedia w działalności pedagogicznej placówek socjalizacyjnych - rozważania na marginesie dyskusji nad reformą mechanizmu instytucjonalnej opieki zastępczej
 • Biblioterapia z wybraną grupą uczniów mających problemy z uczeniem się
 • Czytelnik niepełnosprawny w bydgoskich bibliotekach szkolnych
 • Studenci z niepełnosprawnościami jako pełnoprawni użytkownicy bibliotek szkół wyższych - doświadczenia zagraniczne i krajowe
 • Czytelnictwo dzieci przewlekle chorych
 • Nowoczesne formy dostępu osób niewidzących do słowa pisanego
 • Podręcznik w życiu niepełnosprawnych ruchowo mężczyzn
 • Działalność bibliotek na rzecz seniorów - z doświadczeń zagranicznych (przegląd wybranych form)
 • Przyjemności i pożytki z lektury ''Cieni i Blasków'', a więc o terapeutycznych walorach współczesnych baśni dla dorosłych (kobiet)
 • Wiadomości o autorach

Czym jest znaczenie w Słownik na B .