biochemia ćwiczenia co to znaczy
Co znaczy Ćwiczenia praktyczne dla studentów?. Co to jest Farmaceutycznego. Wybór i opracowanie.

Czy pomocne?

Biochemia. Ćwiczenia praktyczne dla studentów wydziału farmaceutycznego

Definicja z ang. Biochemistry. Practical exercises for students of the faculty of pharmaceutical, z niem. Biochemistry. Praktische Übungen für Studierende der Fakultät für pharmazeutische.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,136 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.26 kg
Zagadnienia: biochemia ćwiczenia
ISBN: ISBN 83-233-1323-7
Opis: Książka przeznaczony jest dla studentów Wydziału Farmaceutycznego. Wybór i opracowanie poszczególnych ćwiczeń ma na celu praktyczne uzupełnienie programu wykładów z biochemii, z zakresu enzymologii, utleniania komórkowego, metabolizmu problemów peroksydacyjnych uszkodzeń i obrony antyoksydacyjnej, a również roli glutationu w procesie biodegradacji leków. Opracowanie zawiera także ćwiczenia pozwalające poznać właściwości, sposoby rozdziału, a również ilościowego oznaczania aminokwasów, białek i najważniejszych składników płynów ustrojowych.
Spis treści:
 • REGUŁY I WYTYCZNE PRACY W LABORATORIUM
 • ĆWICZENIA
 • 1 SPEKTROFOTOMETRIA. Badanie widm absorpcyjnych hemoglobiny i jej pochodnych, ilościowe oznaczanie hemoglobiny sposobem Drabkina, wyznaczanie współczynnika absorbancji molowej riwanolu
 • 2 AMINOKWASY. Budowa, podział, właściwości chemiczne i oznaczanie ilościowe
 • 3 BIAŁKA I. Właściwości białek, wysalanie i denaturacja, wyznaczanie punktu izoelektrycznego
 • 4 BIAŁKA II. Niektóre sposoby rozdziału i oznaczanie ilościowe
 • 5 KINETYKA ENZYMATYCZNA. Wyznaczanie stałych kinetycznych dla reakcji katalizowanej poprzez peroksydazę
 • 6 ENZYMY TRAWIENNE PRZEWODU POKARMOWEGO. Badanie wpływu pH i temperatury na aktywność amylazy. Oznaczanie aktywności trypsyny
 • 7 METABOLIZM WĘGLOWODANÓW. Utlenianie glukozy w warunkach tlenowych z udziałem komórek drożdży
 • 8 UTLENIANIE BIOLOGICZNE. Wykazanie aktywności dehydrogenazy bursztynianowej przy zastosowaniu heksacyjanożelazianu (III) potasu. Odwracalne i nieodwracalne inhibitory enzymów
 • 9 NIEBIAŁKOWE ZWIĄZKI AZOTOWE OSOCZA. Ilościowe oznaczanie kreatyniny, bilirubiny i kwasu moczowego
 • 10 ILOŚCIOWE OZNACZANIE GLUTATIONU (GSH). Udział glutationu w detoksykacji reaktywnych form tlenu i biodegradacji leków
 • 11 REAKTYWNE FORMY TLENU. Oksydacyjna hemoliza erytrocytów ludzkich
 • 12 MOCZ NORMALNY I PATOLOGICZNY. Poznanie najważniejszych składników moczu normalnego i patologicznego

Czym jest znaczenie w Słownik na B .