biochemia podręcznik co to znaczy
Co znaczy Podręcznik dla studentów studiów?. Co to jest formą kształcenia w polskich uczelniach.

Czy pomocne?

BIOCHEMIA Podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich.

Definicja z ang. BIOCHEMISTRY handbook for undergraduate students and graduate., z niem. Biochemie Handbuch für Studierende und Absolvent..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: MedPharm, Wrocław 2006, wyd. 1, Oprawa: twarda,392 str., Wymiary: 160 x 240 mm , Waga: 0.90 kg
Zagadnienia: biochemia podręcznik
ISBN: ISBN 83-60466-08-7
Opis: Studia licencjackie są nową, coraz bardziej popularną, formą kształcenia w polskich uczelniach wyższych. Ich zasadniczą zaletą jest możliwość kontynuowania nauki w systemie magisterskim, a potem doktoranckim. Biochemia jest przedmiotem nauczania na wielu kierunkach studiów o profilu przyrodniczym. Studiujący biologię czy medycynę muszą poznać tę gałąź wiedzy w bardzo szerokim zakresie. Jest oczywiste, iż zakres nauczania biochemii na studiach licencjackich musi być węższy niż na studiach wyższego stopnia. Podręczniki akademickie to cenne źródło wiedzy. Na rynku księgarskim są dość liczne i łatwo dostępne podręczniki biochemii, zarówno autorów polskich, jak i zagranicznych. Nie są one jednak dostosowane do specyfiki studiów licencjackich. Uważam, że znaczną pomocą dla studiujących w tym systemie będzie książka, który w sposób zwięzły i uproszczony przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu struktury molekularnej składników komórek, macierzy międzykomórkowej i płynów ustrojowych i opisuje najważniejsze spośród przemian, określanych mianem metabolizmu. Mam nadzieję, że ten książka będzie przydatny nie tylko studentom studiów licencjackich, lecz również tym, którzy studiują w systemie magisterskim, co najmniej na kierunkach, gdzie biochemia jest przedmiotem pomocniczym. Prof. dr hab. Edward Bańkowski Kierownik Zakładu Biochemii Lekarskiej Akademii Medycznej w Białymstoku
Spis treści:
  • 1. Właściwości materii ożywionej 2. Aminokwasy, peptydy i białka 3. Enzymy i metabolizm 4. Wytwarzanie energii w komórce 5. Cukry proste. Budowa i metabolizm 6. Disacharydy i polisacharydy. Budowa i metabolizm 7. Lipidy. Budowa i metabolizm 8. Metabolizm aminokwasów 9. Barwniki porfirynowe 10. Nukleotydy 11. Kwasy nukleinowe 12. Biosynteza białka 13. Ekspresja genów 14. Witaminy i składniki mineralne 15. Transport przez błony biologiczne 16. Czynniki regulujące metabolizm 17. Integracja i regulacja metabolizmu 18. Biochemia tkanek – niektóre zagadnienia

Czym jest znaczenie w Słownik na B .