biochemia podręcznik co to znaczy
Co znaczy Podręcznik dla studentów uczelni?. Co to jest dyscyplin biologicznych. Zajmuje się.

Czy pomocne?

BIOCHEMIA Podręcznik dla studentów uczelni medycznych

Definicja z ang. BIOCHEMISTRY handbook for students of medical universities, z niem. Biochemie Handbuch für Studenten der medizinischen Hochschulen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2004, wyd. 1, Oprawa: twarda,745 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 1.44 kg
Zagadnienia: biochemia podręcznik
ISBN: ISBN 83-89581-10-8
Opis: Biochemia jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin biologicznych. Zajmuje się strukturą molekularną organizmu żywego i procesami metabolicznymi zachodzącymi w komórce, w macierzy poza komórkowej i w płynach ustrojowych. Jej znajomość jest fundamentem współczesnej wiedzy medycznej. Treść podręcznika biochemii powinna być podporządkowana celowi nauczania, a jego objętość nie może zwiększać się proporcjonalnie do lawinowo rosnącego napływu informacji. Autor staje przed koniecznością wyboru pewnych przedmiotów tej wiedzy kosztem rezygnacji z prezentowania innych. Konstrukcja tej książki odbiega od tradycyjnego schematu, dzielącego tekst na dwie części: statykę biochemiczną i metabolizm. Z uwagi na fakt, że obecni studenci uczelni medycznych odbyli pogłębiony kurs chemii bioorganicznej, autor ogranicza opis struktury biomolekuł do minimum, a koncentruje się raczej wokół metabolizmu i jego regulacji. Obok zagadnień tradycyjnie opisywanych w podręcznikach biochemii, autor wprowadza nowe rozdziały - poświęcone przede wszystkim: cytokinom, eikozanoidom, macierzy poza komórkowej, reaktywnym formom tlenu i procesom krzepnięcia krwi i fibrynolizy. Eksponuje te przedmioty biochemii, które dotyczą budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego albo są użyteczne w poznawaniu systemu mechanizmów patologicznych i w diagnostyce i leczeniu chorób.
Spis treści:
 • wyraz wstępne
 • Aminokwasy
 • Peptydy
 • Białka
 • Enzymy i metabolizm
 • Wytwarzanie energii w komórce
 • Budowa i właściwości cukrów prostych
 • Glikoliza i metabolizm pirogronianu
 • Cykl kwasów trikarboksylowych
 • Glukoneogeneza
 • Metabolizm monosacharydów i disacharydów
 • Hydroliza skrobi
 • Metabolizm glikogenu
 • Szlak pentozofosforanowy
 • Metabolizm kwasów tłuszczowych i acylogliceroli
 • Metabolizm fosfolipidów i sfingomielin
 • Metabolizm steroidów
 • Lipoproteiny osocza
 • Metabolizm aminokwasów
 • Metabolizm etanolu
 • Specyfika metabolizmu energetycznego niektórych narządów
 • Barwniki porfirynowe
 • Nukleotydy
 • Kwasy nukleinowe
 • Biosynteza i posttranslacyjna modyfikacja białka
 • Ekspresja genów
 • Genom ludzki
 • Witaminy i mikroelementy
 • Hormony
 • Cytokiny
 • Eikozanoidy
 • Transport poprzez błony biologiczne
 • Integracja i regulacja metabolizmu
 • Macierz pozakomórkowa
 • Biochemia krwi - niektóre zagadnienia
 • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na B .