biofizyka podręcznik co to znaczy
Co znaczy Biofizyka. Podręcznik dla studentów?. Co to jest Biofizyki Akademii Medycznej w Poznaniu.

Czy pomocne?

Biofizyka. Podręcznik dla studentów

Definicja z ang. Biophysics. Manual for Students, z niem. Biophysik. Handbuch für Studierende.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,863 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 1.45 kg
Zagadnienia: biofizyka podręcznik
ISBN: ISBN 83-200-2461-7
Opis: Prof. dr hab. Feliks Jaroszyk jest kierownikiem Katedry Biofizyki Akademii Medycznej w Poznaniu. Wykładał także biofizykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem licznych publikacji i promotorem prac magisterskich, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Za działalność naukową i dydaktyczną otrzymał sporo nagród, m. in. Nagrodę Prezesa PAN. Biofizyka to od dawna oczekiwany, nowoczesny i uniwersalny książka, zgodny z obowiązującymi na wyższych uczelniach programami nauczania. Przeznaczony jest dla studentów wszystkich wydziałów akademii medycznych, akademii wychowania fizycznego, wydziałów biologii i fizyki uniwersytetów i wydziałów przyrodniczych akademii rolniczych.
Spis treści:
 • CZĘŚĆ I. PODSTAWY TEORETYCZNE BIOFIZYKI BUDOWA MATERII
 • Hierarchiczność budowy żywych organizmów
 • Przedmioty teorii kwantów i budowy powłoki elektronowej atomu
 • Jądro atomowe
 • Cząsteczka
 • Związki wielkocząsteczkowe
 • Stany skupienia materii
 • Biotermodynamika. Podstawy bioenergetyki i termokinetyki
 • Biotermodynamika
 • Podstawy bioenergetyki i termokinetyki
 • Przedmioty teorii informacji i sterowania. Teoria chaosu i jej wykorzystania w medycynie. Modelowanie w biofizyce i medycynie
 • Przedmioty teorii informacji i sterowania
 • Teoria chaosu i jej wykorzystania w medycynie
 • Modelowanie biofizyczne w biologii i medycynie
 • CZĘŚĆ II. BIOFIZYKA UKŁADÓW BIOLOGICZNYCH
 • Podstawy biofizyki molekularnej komórek i tkanek
 • Przedmioty biofizyki molekularnej
 • Wstęp do biofizyki komórki
 • Biofizyka tkanek
 • Biofizyka narządów
 • Biofizyka zmysłu słuchu
 • Biofizyka zmysłu wzroku
 • Biofizyka układu oddechowego
 • Biofizyka układu krążenia
 • CZĘŚĆ III. Wpływ CZYNNIKÓW FIZYCZNYCH NA ŻYWY ORGANIZM
 • Wpływ czynników mechanicznych na żywy organizm
 • Wpływ temperatury i wilgotności
 • Wpływ pola elektrycznego i magnetycznego na żywy organizm
 • Wpływ promieniowania jonizującego na żywy organizm
 • Wpływ promieniowania niejonizującego na żywy organizm
 • Podstawy fizyczne wybranych metod obrazowania tkanek i narządów
 • Podstawy fizyczne metod obrazowania tkanek i narządów
 • Spektroskopia i tomografia NMR
 • Tomografia emisyjna SPECT
 • Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa (PET)
 • Bonus
 • Sugerowane piśmiennictwo
 • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na B .