biologia fizjologia zwierząt co to znaczy
Co znaczy FIZJOLOGIA ZWIERZĄT Z ELEMENTAMI?. Co to jest życiu funkcjach organizmów żywych. Należy.

Czy pomocne?

BIOLOGIA - FIZJOLOGIA ZWIERZĄT Z ELEMENTAMI FIZJOLOGII CZŁOWIEKA - trening przed maturą

Definicja z ang. BIOLOGY - PHYSIOLOGY OF ANIMALS WITH ELEMENTS OF HUMAN PHYSIOLOGY - training before graduation, z niem. Biologie - Physiologie von Tieren mit Elementen der menschlichen Physiologie - Training vor dem Abschluss.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Szkolne Omega, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,463 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.76 kg
Zagadnienia: biologia fizjologia zwierząt
ISBN: ISBN 83-7267-192-3
Opis: Fizjologia jest nauką o koniecznych do utrzymania się przy życiu funkcjach organizmów żywych. Należy jednak podkreślić, iż fizjologia stanowi nie tylko opis funkcji - jej kluczowym zadaniem jest odpowiedź na pytania: - jak żywy organizm dostosowuje się do często zmieniającego się środowiska? - jak organizm uzyskuje wiadomości o środowisku? - w jaki sposób następuje integracja wszystkich funkcji życiowych, konieczna do płynnego funkcjonowania organizmu? Niniejsze opracowanie wskazuje na nadrzędną rolę układów nerwowego i hormonalnego, które umożliwiają organizmom życie w harmonii ze środowiskiem. Cykliczność zmian w otoczeniu wymusza okresowość mechanizmów fizjologicznych, czego słowem jest występowanie rytmów biologicznych. Dla zrozumienia, jak funkcjonują organizmy żywe, konieczne jest poznanie budowy narządów tworzących poszczególne układy, gdyż ich struktura wyznacza funkcje określające adaptacje do życia w trudnych warunkach środowiska. Procesami fizjologicznymi, które zapewniają ciągłość metabolizmu w całym organizmie, jest pobieranie pokarmu, jego przyswajanie, wydalanie gazowych i niegazowych produktów przemian metabolicznych, transport i wymiana substancji pomiędzy wieloma częściami organizmu i inne mechanizmy, które w rezultacie umożliwiają wzrost, rozwój i rozmnażanie. Znajomość fizjologii jest niezbędna w wielu dyscyplinach nauki, na przykład w medycynie czy psychologii, ale również w życiu codziennym, gdzie konieczna staje się wiedza o czynnikach działających szkodliwie, jak i o tych, które przez swoje dodatnie działanie wpływają pozytywnie na zdrowie i sprawność organizmu. W książce zachowano układ treści znany z wcześniej wydanych pozycji. Na końcu każdego rozdziału umieszczono zestawy zadań otwartych, by pomóc w zrozumieniu i utrwaleniu wiedzy. Trzy zestawy zadań zamkniętych pozwalają na korektę możliwych niedociągnięć. Starano się też zachować jednolitą dla wszystkich pozycji z tego cyklu prezentację istotnych informacji w zwartej i przystępnej formie. Autorka
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na B .