biologia komórka skład co to znaczy
Co znaczy SKŁAD CHEMICZNY I STRUKTURA - trening?. Co to jest tajników biologii, jedność zjawisk.

Czy pomocne?

BIOLOGIA - KOMÓRKA, SKŁAD CHEMICZNY I STRUKTURA - trening przed maturą

Definicja z ang. BIOLOGY - CELL, CHEMICAL COMPOSITION AND STRUCTURE - training before graduation, z niem. Biologie - CELL, chemischen Zusammensetzung und Struktur - Training vor dem Abschluss.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Szkolne Omega, Kraków 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,252 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.39 kg
Zagadnienia: biologia komórka skład
ISBN: ISBN 83-7267-125-7
Opis: Zgłębienie wiedzy o komórce jest konieczne dla poznania tajników biologii, jedność zjawisk życiowych jest gdyż ukryta właśnie na poziomie komórkowym. By poznać i zrozumieć najważniejsze mechanizmy metaboliczne zachodzące w organizmach żywych, potrzebna jest ugruntowana wiedza o budowie i funkcji komórek. Zamysłem autorki niniejszej książki jest dostarczenie uczniom prostego sposobu dotarcia do istotnych informacji zawartych w formie ułatwiającej uczenie się i szybkie przypomnienie zdobytej wiedzy. W tym celu zagadnienia powiązane z biologią komórki podzielono na dwie części. I część, przedstawiająca skład chemiczny i strukturę komórki, została podzielona na krótkie rozdziały. Pierwsze z nich poświęcone są składnikom chemicznym komórki ze szczególnym uwzględnieniem struktury, właściwości i funkcji związków organicznych. W następnych rozdziałach przedstawiono organizację komórek z zaznaczeniem różnic występujących pomiędzy komórkami prokariotycznymi i eukariotycznymi i komórkami roślinnymi i zwierzęcymi. Szczególnie podkreślono funkcje selektywnie przepuszczalnych błon plazmatycznych, które oddzielają środowisko komórki od otoczenia, jak i poszczególne organelle komórkowe od siebie. Ostatnie rozdziały mają za zadanie zaznajomienie ucznia ze strukturą i mechanizmami zaangażowanymi w podział materiału genetycznego i podział komórki; poruszono w nich również problem fizjologicznej śmierci komórki, różnej od patologicznej, i jej roli w rozwoju i różnicowaniu organizmu. W całej książce występują proste i - mam nadzieję - zrozumiałe rysunki i tabele. Są one bardziej przystępne w czasie nauki niż szczegółowe, często kolorowe ilustracje pojawiające się w podręcznikach. Zamieszczone w każdym rozdziale zadania pozwalają na sprawdzenie stopnia zrozumienia i utrwalenie przedstawionych zagadnień. Odpowiedzi z komentarzem korygują ewentualne niedociągnięcia w prawidłowej interpretacji treści zadań. Dwa zestawy pytań testowych, wymagające wyboru poprawnej odpowiedzi, stanowią podsumowanie sprawdzianu wiedzy o składzie chemicznym i strukturze komórki. W przygotowywanej części II Czytelnik znajdzie materiał dotyczący przemiany materii i energii w komórkach i ich roli w organizmach tkankowych. Nadrzędnym celem tej książki, i oczywiście catego cyklu przygotowywanych opracowań z biologii, jest prezentacja istotnych informacji w zwartej i przystępnej formie, wygodnej w nauce i powtórkach, tak koniecznych dla przygotowujących się do matury, olimpiad czy egzaminów na wyższe uczelnie. Autorka
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na B .