biologia molekularna bakterii co to znaczy
Co znaczy Biologia molekularna bakterii?. Co to jest sposób tak dogłębny i kompleksowy bakterie od.

Czy pomocne?

Biologia molekularna bakterii

Definicja z ang. Molecular biology of bacteria, z niem. Molekulare Biologie der Bakterien.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,656 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 1.05 kg
Zagadnienia: biologia molekularna bakterii
ISBN: ISBN 83-01-14724-5
Opis: Pierwszy i jedyny na rynku polskim książka opisujący w sposób tak dogłębny i kompleksowy bakterie od strony molekularnej. Obejmuje przegląd aktualnych danych na temat budowy i ich funkcjonowania i niektóre zagadnienia wiążące się z ich znaczeniem. Rozdział 1 poświęcony jest taksonomii bakterii, następnie omówiono bardzo szczegółowo budowę komórki bakteryjnej, co stanowi podstawę do dalszych rozdziałów. W rozdziale dotyczącym metabolizmu specjalny nacisk położono na fizjologię. Trzy kolejne rozdziały dotyczą problemów związanych z genetyką bakterii, między innymi powielanie materiału genetycznego, zmienność genetyczna, i obejmują zarówno wiadomości podstawowe, jak i najnowsze odkrycia. Omówiono wirusy bakteryjne (bakteriofagi), a również molekularne systemy bakteryjnej patogenezy. książka jest bogato ilustrowany. Podręcznik przeznaczona dla studentów biologii (mikrobiologia ogólna, fizjologia bakterii, genetyka bakterii), biotechnologii, ochrony środowiska uniwersytetów, akademii rolniczych, akademii pedagogicznych i politechnik; weterynarii; akademii medycznych (mikrobiologia lekarska, farmacja, analityka medyczna) i doktorantów i pracowników naukowych.
Spis treści:
  • Najważniejsze służące skróty 1 Pozycja filogenetycza bakterii i zasady ich taksonomii 2 Budowa i funkcje komórki bakteryjnej 3 Metabolizm 4 Chromosom bakteryjny 5 Ekspresja genów 6 Ruchome przedmioty genetyczne bakterii i horyzontalny transfer genów 7 Bakteriofagi 8 Molekularne podstawy bakteryjnej patogenezy
  • Słowniczek

Czym jest znaczenie w Słownik na B .