biologia molekularna co to znaczy
Co znaczy molekularna w medycynie. Elementy?. Co to jest genetyki klinicznej. Książka prezentuje.

Czy pomocne?

Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej.

Definicja z ang. Molecular biology in medicine. Elements of clinical genetics., z niem. Molekularbiologie in der Medizin. Die Elemente der klinischen Genetik..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,644 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 1.02 kg
Zagadnienia: biologia molekularna
ISBN: ISBN 83-01-14703-2
Opis: Nowe, znacznie zmienione wydanie znakomitego podręcznika genetyki klinicznej. Książka prezentuje szeroki zakres zastosowań biologii molekularnej w medycynie i genetyce człowieka. Przedstawia najważniejsze działy medycyny, gdzie badanie kwasów nukleinowych określa zarówno nowoczesność, jak i wyzwania najbliższych dziesięcioleci. Nowe wydanie obejmuje:: • podstawy genetyki molekularnej, • wiadomości o genomie człowieka i zróżnicowaniu genetycznym populacji ludzkiej, • zasady dziedziczenia i zmienności genetycznej, • sposoby badań genomu (molekularne i cytogenetyczne), • diagnostykę molekularną chorób genetycznie uwarunkowanych (dziedzicznych, nowotworowych, inwazyjnych i infekcyjnych), • podłoże molekularne modelowych chorób dziedzicznych i nowotworowych, • kluczowe kierunki w leczeniu chorób genetycznie uwarunkowanych, • podstawy farmakogenetyki i immunogenetyki, • zasady poradnictwa i profilaktyki chorób genetycznie uwarunkowanych, • metodykę analizy DNA w medycynie sądowej, • wykorzystania biotechnologii w medycynie, • niektóre prawne aspekty badań genetycznych człowieka. Drugie wydanie podręcznika zostało uaktualnione, uzupełnione raczej o takie zagadnienia, jak:: genetyczna różnorodność populacji, choroby kompleksowe, leczenie wybranych chorób dziedzicznych. W książce znajduje się sporo przykładów praktycznych zastosowań biologii molekularnej w medycynie, zwłaszcza diagnostyki molekularnej i testów genetycznych. Uwzględniono najnowocześniejsze osiągnięcia z zakresu cytogenetyki molekularnej. Podręcznik została podzielona na 2 części:: Część 1 omawia wykorzystania diagnostyki molekularnej w medycynie, podstawy genetyki molekularnej, genom człowieka, zasady dziedziczenia, zmienność i dziedziczność, genetyczną różnorodność współczesnych populacji ludzkich i prawo a dylematy współczesnej genetyki. Część 2 prezentuje choroby, leczenie i poradnictwo. Podręcznik adresowana jest do:: studentów medycyny, biologii (genetyka, biologia molekularna), biotechnologii i innych kierunków pokrewnych, a również do słuchaczy medycznych studiów podyplomowych i osób specjalizujących się w genetyce klinicznej i laboratoryjnej genetyce medycznej i doktorantów i pracowników naukowych. Skierowana jest także do tych wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć własną wiedzę z zakresu genetyki człowieka. Autorzy podręcznika to uznane autorytety z majątkiem w dziedzinie genetyki medycznej, zastosowań biologii molekularnej w medycynie i aspektów prawnych badań genetycznych. Są nimi:: Jerzy Bal, Ewa Bartnik, Ewa Bocian, Ewa Brojer, Barbara Czartoryska, Władysława A. Daniel, Janusz Fiett, Alain Fischer, Marek Gniadkowski, Piotr Grabarczyk, Józef Kapusta, Piotr Kozioł, Janusz Limon, Barbara Lisowska-Grospierre, Tadeusz Mazurczak, Norman J. Pieniążek, Jacek Pietrzyk, Tomasz Pniewski, Marek Safjan, Janusz A. Siedlecki, Anna Tylki-Szymańska, Joanna Wiszniewska, Wojciech Wiszniewski, Ewa Ziętkiewicz.
Spis treści:
  • 1. Zakres zastosowań diagnostyki molekularnej w medycynie 2. Podstawy genetyki molekularnej 3. Genom człowieka 4. Zasady dziedziczenia 5. Zmienność i dziedziczność 6. Genetyczna różnorodność współczesnych populacji ludzkich 7.Prawo a dylematy współczesnej genetyki 8. Uwarunkowania genetyczne chorób dziedzicznych i ich rozpoznawanie 9. Sposoby badań genomu 10. Choroby kompleksowe 11. Diagnostyka molekularna 12. Aspekty kliniczne aberracji chromosomowych 13. Choroby mitochondrialne 14. Farmakogenetyka. Polimorfizm genetyczny działania leków w fazie farmakokinetycznej i farmakodynamicznej – znaczenie farmakologiczne i toksykologiczne 15. Immunogenetyka 16. Choroby nowotworowe 17. Leczenie chorób dziedzicznych 18. Poradnictwo i profilaktyka w chorobach genetycznie uwarunkowanych 19. Badanie DNA w medycynie sądowej 20. Diagnostyka chorób infekcyjnych i inwazyjnych 21. Biotechnologia 22. Uzupełnienia 23. Załączniki Indeks

Czym jest znaczenie w Słownik na B .