biologia wybór testów co to znaczy
Co znaczy testów z egzaminów wstępnych tom II?. Co to jest kilku lat, przeznaczonym dla młodych.

Czy pomocne?

Biologia - wybór testów z egzaminów wstępnych tom II

Definicja z ang. Biology - choice tests with exams Volume II, z niem. Biologie - Choice-Tests mit Prüfungen Band II.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medyk, Warszawa 2004, wyd. 7, Oprawa: miękka foliowana,312 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.56 kg
Zagadnienia: biologia wybór testów
ISBN: ISBN 83-87340-99-5
Opis: "Wybór testów. . . " jest podręcznikiem dobrze znanym od kilku lat, przeznaczonym dla młodych ludzi przygotowujących się do studiów na Akademiach Medycznych i pokrewnych kierunkach przyrodniczych. Obecne, siódme wydanie, stanowi najobszerniejszy kolekcja testów, gdyż obejmuje on również materiał z egzaminów w 2003 roku. Stanowi ono serię wydawniczą, zawierającą materiały pomocnicze dla kandydatów na studia w Akademiach Medycznych, zapoznającą ich z wymaganiami dotyczącymi zarówno zakresu materiału jak i samą formą egzaminu. Ze względu na tendencję zastępowania na kierunkach przyrodniczych ( Biologia, Biotechnologia. Biofizyka Ochrona Środowiska. Ekologia) innych szkół wyższych klasycznej formy egzaminu - egzaminem testowym, materiały zawarte w opublikowanych zbiorach będą zapewne pomocne przy przygotowywaniu się kandydatów do egzaminów wstępnych na te kierunki studiów. Zbiory testów zawierają wybór pytań testowych z lat 1973 - 2003, pogrupowanych tematycznie. Autorzy uznali również za celowe umieszczenie pewnej liczby uzupełniających pytań autorskich, uwzględniających aktualne kierunki zmian programowych w nauczaniu biologii, chemii i fizyki. Cykl obejmuje zbiory pytań testowych z: biologii (dwa tomy), fizyki (jeden tom), chemii (dwa tomy).
Spis treści:
  • 1. Fizjologia organizmów
  • 2. Genetyka
  • 3. Ewolucjonizm
  • 4. Ekologia
  • 5. Biogeografia
  • 6. Ochrona przyrody
  • 7. Etologia
  • 8. Środowisko naturalne, jego zagrożenia i ochrona
  • Odpowiedzi

Czym jest znaczenie w Słownik na B .