biologiczne pedagogiczne co to znaczy
Co znaczy pedagogiczne podstawy systemu szkolenia?. Co to jest podstawowe zadania mechanizmu.

Czy pomocne?

Biologiczne i pedagogiczne podstawy systemu szkolenia sportowego

Definicja z ang. Biological and pedagogical foundations of the system of sports training, z niem. Biologische und pädagogischen Grundlagen des Systems der Sportausbildung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,264 str., Wymiary: 165 x 230 mm , Waga: 0.46 kg
Zagadnienia: biologiczne pedagogiczne
ISBN: ISBN 83-60052-05-0
Opis: Wychowanie, wykształcenie i poprawa stanu zdrowia to podstawowe zadania mechanizmu wychowania fizycznego dla dorastającego pokolenia. Efektywne rozwiązanie tych zadań w ostatecznym rozrachunku warunkuje najlepszy rozwój wszystkich układów rozwijającego się organizmu. Teoria wychowania fizycznego wzbogaciła się w ostatnim czasie o sporo danych naukowych, które pozwalają na doskonalenie procesu wychowania fizycznego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem osobliwości rozwoju rosnącego organizmu. Dane te dotyczą nie tylko organizmu rozumianego jako całość, lecz również poszczególnych układów, na rozwój których wpływ mają obciążenia fizyczne. Przedstawiane w literaturze przedmiotu [Naglak 1979, 1999; Sozański i wsp. 1985; Raczek 1991; Jagiełło 2000b] oddziaływania pedagogiczne i treningowe w procesie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży uwzględniają prawidłowości rozwijającego się organizmu powiązane z wiekiem, jednakże wiedza na ten temat podawana jest w oddzielnych rozdziałach, bez wskazania ich wzajemnego związku w poczynaniach nauczyciela. W tej publikacji podstawową zasadę pracy nauczyciela i trenera stanowi integralność rozwoju biologicznego i mechanizmu środków, metod i form szkolenia sportowego Powyższa zasada znalazła swój słowo w proponowanym układzie książki, gdzie każde zagadnienie zostało przedstawione z uwzględnieniem wieku, płci i indywidualnego stopnia rozwoju. Takie podejście pozwala na rozwiązanie jednego z podstawowych problemów dotyczących zarządzania rozwojem fizycznym dzieci i młodzieży, kiedy czynnik wewnętrzny (rozwój biologiczny) i zewnętrzny (wpływ pedagogiczny) zbiegają się i wzajemnie wspierają, tworząc jedność. Jedną z efektywnych form szeroko rozumianej edukacji fizycznej dorastającego pokolenia jest sport pozwalający kształtować dojrzałą osobowość. Trener pracujący z dziećmi i młodzieżą powinien posiadać obszerną wiedzę z zakresu pedagogiki, fizjologii, psychologii i wielu innych dziedzin, dających mu wiedzę na temat odmienności poszczególnych etapów rozwoju młodego sportowca związanych zarówno z jego wiekiem, jak i płcią.
Spis treści:
  • Wstęp 1. Metodologiczne podstawy mechanizmu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży 2. Ustalenie indywidualnych zdolności przy wyborze zajęć sportowych 3. Psychofizjologiczne uwarunkowania rozwoju zdolności sportowych 4. Rozwój somatyczny a zdolności sportowe 5. Testowanie i ocena zdolności sportowych 6. Wychowawcza funkcja szkolenia sportowego 7. Nauczanie dzieci i młodzieży w systemie szkolenia sportowego 8. Przygotowanie fizyczne i jego aspekty rozwojowe 9. Biologiczne uwarunkowania planowania obciążeń treningowych 10. Planowanie środków treningowych z uwzględnieniem wieku, pici i rozwoju fizycznego 11. Planowanie ukierunkowanych obciążeń treningowych 12. Metodyka organizacji zajęć w systemie szkolenia sportowego 13. Kontrola i korekta szkolenia sportowego Literatura

Czym jest znaczenie w Słownik na B .